Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Keuzemodule 232501/3034/2324/1/73
Studiegids

Keuzemodule 2

32501/3034/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 1
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Keuzemodule 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Craen Britt, Dieltiens Merel, Hegge Miet, Le Maire Heidi, Raeymaekers Raf, Rosseel Tom, Taets An, Weemaes Thomas, Willems Iris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
rapporteert over het eigen doelgericht handelen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
beheerst de basiskennis voor het leergebied dat gekozen is in functie van remediƫring of eventueel verdieping
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel Keuzemodule 2 voorziet in een reeks trajecten waarbij je kan verdiepen in vaardigheden die je kunt inzetten bij het ontwerpen van leeractiviteiten. Je kiest 2 trajecten en ontwikkelt zo je eigen repertoire als leerkracht.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Studiewijzer bij de cursus Keuzemodule 2

- de cursus Keuzemodule 2 in de digitale leeromgeving (DigitAP)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)21,00 uren
Werktijd buiten de contacturen54,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio30,00
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio30,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,00