Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leerlingen coachen 332535/3034/2324/1/65
Studiegids

Leerlingen coachen 3

32535/3034/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vercauteren Lieven
Andere co-titularis(sen): Pycke Lies
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving


Je oefent coachingvaardigheden uit de GRROW-methodiek zodat je dit kan toepassen bij je gesprekken met leerlingen.

Je krijgt ook input over Inquiry: zowel 'humble inquiry' als 'appreciative inquiry' als 'conversational intelligence' ondersteunen je bij het helpen duidelijk krijgen van zowel de krachten van leerlingen, als hun behoeften, als hoe ze zelf oplossingsgerichter kunnen denken en handelen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
analyseert gedrag van lerenden vanuit verschillende referentiekaders
Interactie: inspirerend coachen
creërt coachingsmomenten in functie van het helder krijgen van de reële actuele behoefte van de lerende
gebruikt coachingsvaardigheden die lerenden ondersteunen in het ontdekken, exploreren en versterken van hun krachten
begeleidt lerenden in oplossingsgericht denken/handelen, door middel van de juiste coachingvaardigheden
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties met lerenden en gaat constructief om met het gedrag van lerenden (op gevoelsniveau)

Leerinhoud

- GRROW: waarderend en inspirerend coachen

- Feedup, feedback, feedforward

- Appreciative Inquiry

- C-IQ / Conversational Intelligence

- Executieve functies

- Humble Inquiry

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Aanbevolen: Waarderend coachen, Jef Clement.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00