Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leraar in interactie 332507/3034/2324/1/83
Studiegids

Leraar in interactie 3

32507/3034/2324/1/83
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Leraar in interactie 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Rosseel Tom
Andere co-titularis(sen): Robert Nathan
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod bouwt voort op de inhouden en vaardigheden die aangeboden en ontwikkeld werden in Leraar in interactie 1.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
communiceert vanuit echtheid op een manier die leidt tot verbinding
interactie: taal ontwikkelen
verzorgt schriftelijke en mondelinge communicatie
zet meertaligheid constructief in
geeft taalontwikkelend les
bevordert kwaliteitsvolle interacties met lerenden (op talig niveau)
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties tussen lerenden

Leerinhoud

- Verbindend communiceren (3 basisprocessen en 5 bouwstenen)

- Taalsensitief en talensensibiliserend lesgeven en handelen

- Mondeling en schriftelijk communicatie verzorgen, en deze actief inzetten om taalontwikkelend les te geven


Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht
Praktijk en visie: Meertaligheid, een troef!Aanbevolen€ 29,95
  • Auteur: Gielen Sarah

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Verbindende Communicatie werkt, Tielemans Erwin, Garant.

- De leraar taalvaardig, Berends René, Van Gorcum.

Onderwijsorganisatie

Dagtraject
Hoor- en/of werkcolleges (dagtraject)6,00 uren
Practicum en/of oefeningen (dagtraject)8,00 uren
Werkvormen
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht30,00Projectopdracht
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,0015 minuten mondeling examentijd per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht30,00vervangende projectopdracht
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks70,0015 minuten mondeling examentijd per student