Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Didactisch werken B26729/3034/2324/1/56
Studiegids

Didactisch werken B

26729/3034/2324/1/56
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
    Keuzeoptie:
    • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Leren met kleuters B
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Caluwaerts Dirk, Hapers Sven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen door middel van een efficiënte en effectieve klasorganisatie
Interactie: diversiteit hanteren
past de bouwstenen van en voorwaarden tot een ontwikkelingsgericht speel-, leer- en leefklimaat toe in de klascontext
Interactie: inspirerend coachen
geeft op een coachende en constructieve manier feedback
interactie: taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
stimuleert groepsvorming
Leerbevordering: gevarieerd evalueren
evalueert breed en groeigericht
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
omschrijft expliciet wat en hoe geleerd wordt
toont aan kinderen wat en hoe ze gaan leren of geleerd hebben

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel Didactisch werken B oefenen we:

-het didactisch model intensiever in.

-passen de theorie toe op reeële casussen.

-met andere modellen waar de klemtoon ligt op instructie (EDI-model).

-op welke manier je feedback kan geven in en buiten je les.

-nog meer in het omzetten, en opstellen van concrete lesdoelen.

-vanuit de pijlers van Patterson  we het klasmanagement en gaan we in op diverse problematieken, telkens vanuit reeële situaties.

-enkele evaluatievormen die je kan plannen en uitvoeren tijdens een les.

-nog verder met groepsvorming om het in je lessen in te plannen.

-we steeds met blik naar de hedendaagse onderwijstrends.

Studiematerialen (lijst)

Cursus Didactisch werken BVerplicht€ 5,00
Puzzelen aan een uitdagende leeromgevingVerplicht€ 52,00
  • Auteur: Audrey Deleu, Delphine Wante, Dieter Carré, Sofie Dossche
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00