Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Diversiteit en onderwijs35346/3034/2324/1/94
Studiegids

Diversiteit en onderwijs

35346/3034/2324/1/94
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Diversiteit en onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Dierickx Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van concrete casussen bekijken we de invloed van privileges, stereotypen en vooroordelen op kinderen en ons eigen handelen. Vervolgens bouwen we aan een visie; waarbij we deze ook trachten te vertalen naar ons handelen in de klascontext (en daarbuiten).

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
vertaalt omgaan met verschillen en gelijkenissen in een werkbare klascontext
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
reflecteert kritisch over de invloed van (persoonlijke en maatschappelijke) vooroordelen en privileges op het eigen handelen
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
(h)erkent de invloed van gelijkenissen en verschillen op het eigen handelen
vergelijkt de algemene visie op inclusie met eigen waarden/normen, privileges en vooroordelen

Leerinhoud

Aan de hand van vier acties en 4 doelen bekijken we samen hoe we als leerkracht en professional in het onderwijs onze visie en handelen in sociaal rechtvaardig onderwijs kunnen inzetten:

1 - Reflectie op eigen privileges, waarden en normen. Reflectie op verschillende visies en vormen van 'omgaan met diversiteit'

2 - Representatie

3 - Gesprekken: vanuit reflectie uit actie 1 bekijken we hoe we met kinderen en anderen in gesprek kunnen gaan omtrent identiteit en diversiteit

4 - Actie ondernemen: vanuit de eerder opgebouwde visie bekijken we hoe we actie kunnen nemen in de klaswerking (en evt daarbuiten)

Studiematerialen (lijst)

Artikels via DigitapVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Sssst! Dat mag je niet zeggen.Verplicht€ 24,99
  • Auteur: Eva Dierickx, Kato Luyckx & Zarissa Windzak

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks70,00Examen duurt 120 minuten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks70,00Examen duurt 120 minuten