Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Leerlingen coachen32718/3034/2324/1/79
Studiegids

Leerlingen coachen

32718/3034/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vercauteren Lieven
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit Olod vertrekken we van het gedachtengoed rond 'Inspirerend Coachen' van Jef Clement, om onze basale gespreksvaardigheden te verruimen naar meer coaching-gerichte interacties die je bewust kan inzetten om positieve interactie tussen leerlingen te bevorderen.

We maken hierbij ook nog gebruik van de theorieën rond 'executieve functies' en 'Conversational Intelligence', en je oefent met vaardigheden uit kaders zoals 'Appreciative Inquiry' en 'Humble Inquiry' zodat je deze kan toepassen in je interacties met leerlingen.

Als bijkomend voordeel van het vele oefenen zal je ook een sterke positieve invloed merken op je interpersoonlijke gesprekken met leeftijdsgenoten en andere partners binnen en buiten het onderwijslandschap.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
analyseert gedrag van lerenden vanuit verschillende referentiekaders
Interactie: inspirerend coachen
creërt coachingsmomenten in functie van het helder krijgen van de reële actuele behoefte van de lerende
gebruikt coachingsvaardigheden die lerenden ondersteunen in het ontdekken, exploreren en versterken van hun krachten
begeleidt lerenden in oplossingsgericht denken/handelen, door middel van de juiste coachingvaardigheden
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
bevordert kwaliteitsvolle interacties met lerenden en gaat constructief om met het gedrag van lerenden (op gevoelsniveau)

Leerinhoud

RGROW: vaardigheden en structuur.

Luisteren, zien en vragen.

Appreciative Inquiry.

Humble Inquiry.

Conversational Intelligence.

Executieve functies.

Studiematerialen (lijst)

Inspirerend coachen. De kunst van dynamisch en uitdagend communiceren.Verplicht€ 25,99
  • Auteur: Clement, Jef
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
  • Duur: Semester
Vormen van groepsleren24,00 uren
  • Duur: Academiejaar
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00