Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Lerarenlabs A35348/3034/2324/1/65
Studiegids

Lerarenlabs A

35348/3034/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Lerarenlabs A
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Coertjens Evi, Dieltiens Merel, Le Maire Heidi, Luyckx Kato, Raeymaekers Raf, Smits Femke
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het olod 'lerarenlabs A' krijgt de student de kans om zich te verdiepen of te remediëren op vlak van eigen basiskennis en algemene didactiek. Na het stilstaan bij de eigen beginsituatie maakt de student keuzes in het aanbod van lerarenlabs. Op een exemplarische manier komt basiskennis op het eigen niveau aan bod vanuit een specifieke didactische insteek. Binnen dit opleidingsonderdeel vormt de PDCA-cyclus de rode draad. De roadmaptijd, waarin de student begeleid wordt in het aan de slag gaan met het eigen leerproces, is telkens een C(check)-moment.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
rapporteert helder en nauwkeurig (over zijn handelen)
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
beheerst de inhouden van de gegeven lessen/activiteiten
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
beheerst kennis, vaardigheden en attitudes om zich te verdiepen in leerinhouden
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stelt een persoonlijk actieplan op voor de eigen professionele ontwikkeling

Leerinhoud

Toepassen van PDCA-cyclus op het eigen leerproces en hierin procesmatig, doelgericht stappen zetten.

Dit leerproces situeert zich op het vergroten van de basiskennis op eigen niveau. De basiskennis is gelinkt aan de verschillende leergebieden.

Anderzijds wordt ook algemene didactiek exemplarisch meegenomen in de verschillende lerarenlabs.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Je hebt de keuze om je reflectieopdracht in de dienen als een audiovisueel bestand of dit enkel in te dienen als een visueel bestand en mondeling toe te lichten. Voorziene tijd: 15 minuten per student.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00Je hebt de keuze om je reflectieopdracht in de dienen als een audiovisueel bestand of dit enkel in te dienen als een visueel bestand en mondeling toe te lichten. Voorziene tijd: 15 minuten per student.