Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Onderwijs en samenleving35354/3034/2324/1/75
Studiegids

Onderwijs en samenleving

35354/3034/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Onderwijs en samenleving
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hoet Hans, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel richt de studenten op hoe leraren steeds in verbinding staan met de samenleving. Onderwijs is geen eiland dat buiten de samenleving staat maar er op verschillende manieren mee verbonden is. Studenten volgen de actualiteit gedurende hun volledige opleiding en uiteraard ook later als afgestudeerde leraar. Ze volgen verschillende kranten en tijdschriften, ook uit het buitenland, en volgen de cultuurkalenders via verschillende kanalen. Studenten verzamelen, selecteren, analyseren, begrijpen, interpreteren, verdiepen verschillende actua-items in hun portfolio. Tijdens de werkcolleges wordt over deze items gediscussieerd in groepen aan de hand van verschillende werkvormen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: diversiteit hanteren
maakt het mensenrechtenperspectief bespreekbaar
bespreekt actuele maatschappelijke ontwikkelingen vanuit mensenrechtenperspectief
interactie: taal ontwikkelen
maakt kritisch gebruik van een breed scala aan media
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stelt zich kritisch-constructief op t.a.v. relevante maatschappelijk-culturele thema's
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
benoemt (de) verschillende aspecten van de maatschappelijke rol van de leraar

Leerinhoud

Mensenrechten
Sustainable Development Goals (SDG's)
Mediawijsheidscompetenties
Analyseren en beschouwen: bewust lezen, kijken, luisteren, hierover met zichzelf en met anderen reflecteren en van gedachten wisselen, betekenissen ontrafelen en geven
Vaardigheden m.b.t. discussiëren en argumenteren

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00De concrete beoordeling wordt verder toegelicht in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00De concrete beoordeling wordt verder toegelicht in de studiewijzer.