Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel C32723/3034/2324/1/55
Studiegids

Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel C

32723/3034/2324/1/55
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Professioneel ontwikkelen 3-4 profiel C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Craen Britt, Hegge Miet, Hoet Hans, Rosseel Tom, Vercauteren Lieven, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je leert stilstaan bij je eigen handelen aan de hand van verschillende reflectiemodellen. Zo leer je jouw professionele competenties beter kennen. Je bespreekt je leervragen/groeipunten met een kleine groep medestudenten. Waarom doe je wat je doet? Wat kan je al goed? Waarin wil je groeien? Je leert om haalbare, onderbouwde, en realistische acties te plannen om doelgericht en zelfgestuurd te groeien in het beroep van leraar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
hanteert zowel mondeling als schriftelijk een adequaat taalregister, en de beroepsgerelateerde terminologie, in het kader van de eigen professionele ontwikkeling met ondersteuning van de supervisiebegeleider
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
destilleert feedback vanuit verschillende bronnen (WPL, intervisie, ...) tot persoonlijke groeipunten
reflecteert over interacties vanuit een ethisch-deontologisch kader met ondersteuning van de supervisiebegeleider
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
past creatieve vaardigheden toe om onderzoekend te handelen

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel werk je aan je professionele ontwikkeling als leraar. Je leert stilstaan bij je eigen handelen aan de hand van verschillende reflectiemodellen.

Studiewijzer (verplicht).
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht).

Studiematerialen (lijst)

Portfolio via de digitale leeromgevingVerplicht
StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht (supervisie, professioneel handelen, (reflectie)opdracht).
Verplicht indienmoment - januari: zie studiewijzer.
Verplicht indienmoment - juni: zie studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00Projectopdracht (supervisie, professioneel handelen, (reflectie)opdracht).