Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Specifieke context25457/3034/2324/1/70
Studiegids

Specifieke context

25457/3034/2324/1/70
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Specifieke context
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Caluwaerts Dirk, Raeymaekers Raf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel breng je jouw professionele beginsituatie in kaart. Je koppelt hieraan SMART-doelstellingen. Waarom doe je wat je doet? Wat kan je al goed? Waarin wil je groeien? Je leert om haalbare, onderbouwde, en realistische acties te plannen om doelgericht en zelfgestuurd te groeien in het beroep van leraar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
neemt een rol op om basiszorg en/of verhoogde zorg optimaal waar te maken
neemt haar of zijn rol op om basiszorg en/of verhoogte zorg optimaal waar te maken
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
stuurt het handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan
Zelfontwikkeling: onderzoekend handelen
ontwikkelt eigen creativiteit
past creatieve vaardigheden toe om onderzoekend te handelen
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt het handelen/denken bij vanuit het persoonlijk actieplan
stelt een persoonlijk actieplan op met de focus op de transfer van het gekende naar het nieuwe onderwijsniveau
stuurt het handelen/denken bij vanuit zijn persoonlijk actieplan
stelt een persoonlijk actieplan op met de focus op de transfer van het gekende naar het nieuwe onderwijsniveau

Leerinhoud

Studiewijzer (verplicht).
Documenten op de digitale leeromgeving (verplicht). 

De student zal vanuit twee aangereikte modellen (Ui- model en het GRROW- model) werken aan twee groeipunt(en) vanuit de functionele gehelen binnen de basiszorg en de verhoogde zorg. 

Het Ui- model

Het ui-model bestaat dus uit 7 lagen (schillen): omgeving, gedrag, competenties, overtuigingen, identiteit, betrokkenheid en kernkwaliteiten. Om je doelen te bereiken is het ideaal als er harmonie is tussen de verschillende lagen. Als er geen overeenstemming is omdat je vaardigheden mist om bijvoorbeeld volgens jouw overtuiging te handelen, dan kan je jezelf daarin verder bekwamen. Er kunnen dus reflectievragen uit het model worden afgeleid om op zoek te gaan naar de diepere lagen, zodat je je daar meer van bewust wordt en beter in staat bent om je kwaliteiten te gebruiken en jezelf te zijn. Dit model komt ook van pas wanneer je je afvraagt waarom dingen steeds opnieuw niet blijken te lukken.

Het GRROW-model behandelt een aantal elementen:
• Goal: Wat is je doel? Wat wil je precies bereiken?
• Reality: Hoe ziet de realiteit eruit in de context van jouw klas of school? Wat is de precieze situatie in je praktijk? Waar loop je tegenaan? Wat wil je niet meer?
• Resources: Welke hulpbronnen of krachtbronnen zou je kunnen aanspreken? Wie zou jou kunnen helpen (leerlingen, ouders, collega’s, een kritische vriend,…)? Wat zou jou kunnen helpen (steun, kennis, informatie, een observatie, samen nadenken,…)?
• Options: Wat zou je kunnen doen? Welke oplossingen of mogelijkheden zie je zoal?
• Will: Wat ga je doen? Welke sprong ga je wagen? Welke actie ga je effectief ondernemen? Wie doet wat waar, wanneer en hoe?

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Cursus via DigitapVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen.