Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Uit de startblokken profiel C35428/3034/2324/1/69
Studiegids

Uit de startblokken profiel C

35428/3034/2324/1/69
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Uit de startblokken profiel C
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Bisschops Patrick, Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, Francken Peter, Hapers Sven, Landuyt Tim, Le Maire Heidi, Raeymaekers Raf
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We maken je in 'Uit de startblokken' wegwijs in onze digitale leeromgeving en het reflecteren over je professioneel handelen. Wij bekijken samen met de studenten de te bewandelen digitale weg van uurroosters in Webuntis en de Digitap omgeving: cursussen, indienluiken, AP-vaardig, ...

Verder leren we om te reflecteren om denken en handelen te kunnen bijsturen en op die manier onze creativiteit te laten groeien. We bekijken ook de verwachtingen naar een startende leraar toe.


Kortom we leggen de focus op competenties die niet alleen belangrijk zijn om sterk te starten in een opleiding, maar die van jou een sterke startbekwame leven lang lerende leerkracht maken.
Je vat je groei samen in een groeidocument waarin je je eerste persoonlijke groeipunten formuleert die je op korte of lange termijn wenst te verwerven, dit document toont op welke manier jij je kwalitatief versterkt als toekomstig leraar.

OLR-Leerdoelen (lijst)

interactie: taal ontwikkelen
formuleert, met ondersteuning van de supervisie/intervisebegeleider, gedachten helder en nauwkeurig
Formuleert eigen gedachten helder en nauwkeurig
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit;
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit;
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
kijkt methodisch terug op het eigen handelen en denken vanuit multiperspectiviteit;
Zelfontwikkeling: planmatig handelen
stuurt, met ondersteuning van de supervisie/intervisiebegeleider, het handelen/denken bij vanuit een persoonlijk actieplan
Formuleert op een heldere manier realistische alternatieven die het handelen/denken kunnen bijsturen
Past realistische alternatieven toe om het handelen/denken bij te sturen
Formuleert realistische alternatieven in een persoonlijke actieplan om het handelen en denken te kunnen bijsturen
past realistische alternatieven toe om handelen en denken bij te sturen met een persoonlijk actieplan

Leerinhoud

Uit de startblokken staat stil bij dat wat je als student nodig hebt om sterk te starten in je opleiding.

-de digitale leeromgeving

-GRROW

-reflecteren

-denken en handelen bij te sturen

-creativiteit te ontwikkelen

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Indienen reflectieopdrachten in een groeidocument. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00Indienen reflectieopdrachten in een groeidocument. Voor de evaluatie werken we met gewogen criteria, deze weging vind je terug in de studiewijzer.