Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek Nederlands A35433/3034/2324/1/45
Studiegids

Vakdidactiek Nederlands A

35433/3034/2324/1/45
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs
    Keuzeoptie:
    • 3de Bachelor: Professionele Uitdieping
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Faes Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit opleidingsonderdeel leggen we de basis voor didactiek Nederlands in de lagere school.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
interactie: taal ontwikkelen
instrueert helder, eenduidig en doelgericht, afgestemd op de doelgroep
Leerbevordering doelgericht werken
gebruikt de eindtermen/ontwikkelingsdoelen bij het maken van leermomenten als referentiekader en linkt deze aan leerplannen
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
selecteert leerinhouden die aansluiten bij de specifieke beginsituatie en de te bereiken doelen
vertaalt leerinhouden op maat van de leerlingen
toont vakinhoudelijke groei
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
kiest (digitale) werkvormen en zet deze adequaat in, afgestemd op de beginsituatie, leerinhouden en de te bereiken doelen
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in

Leerinhoud

We kijken naar de opbouw van het vak Nederlands in het basisonderwijs. Welke domeinen onderscheiden we? Vervolgens behandelen we in de verschillende contactmomenten de specifieke didactiek van de domeinen, spreken, luisteren, lezen, schrijven en taalbeschouwing. Strategieën krijgen binnen elk domein de nodige aandacht.
Je hebt een basiskennis Nederlands wat woord- en zinsleer betreft en kan foutloos schrijven. Twijfel je nog aan die kennis dan ga je zelfstandig aan de slag om deze te herhalen.Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Volop Taal - didactiek Nederlands voor de lagere schoolVerplicht€ 34,95
  • Auteur: Schiepers et al
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen: 2 uur
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen: 2 uur