Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek Nederlands B35434/3034/2324/1/79
Studiegids

Vakdidactiek Nederlands B

35434/3034/2324/1/79
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Faes Eva
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel is een verdieping van Vakdidactiek Nederlands A met extra aandacht voor kinder-en jeugdliteratuur.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
geeft op een coachende en constructieve manier feedback
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen
toont vakdidactische groei

Leerinhoud

In dit opleidingsonderdeel diepen we vakdidactiek Nederlands verder uit. We leren je kritisch omgaan met taalhandleidingen. We doen een beroep op je creativiteit om in je lessen de nodige ondersteuning te bieden aan elke leerling zodat die optimale talige leerkansen krijgt. We maken kennis met kinder-en jeugdliteratuur om zo je leesdidactiek te verrijken.

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Volop Taal - didactiek Nederlands voor de lagere schoolVerplicht€ 34,95
  • Auteur: Schiepers et al
Digitale leeromgevingVerplicht€ 5,00

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen - toelichting van opdrachten: 15 min/student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen - toelichting van opdrachten: 15 min/student