Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek wiskunde B35438/3034/2324/1/21
Studiegids

Vakdidactiek wiskunde B

35438/3034/2324/1/21
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Janssen Roel
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren
Totale kostprijs onderwijsactiviteiten: € 20,00

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
zet (digitaal) leer- en ontwikkelingsmateriaal adequaat in
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen
Zet authentieke contexten in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen
toont vakdidactische groei

Leerinhoud

In vakdidactiek wiskunde B wordt inhoudelijk aandacht besteed aan volgende onderwerpen:
- ruimtelijke oriëntatie, o.a. plaatsbeschrijvingen d.m.v. coördinaten, perspectief, kijklijnen, ...
- creatieve toepassingen met samengestelde grootheden zoals schaal, soortelijk gewicht, bevolkingsdichtheid, ...
- rekenen met imperiale maateenheden en vreemde valuta

Op didactisch vlak worden volgende thema's praktijkgericht behandeld:
- wiskundige leerinhouden en doelen aanbieden in reële contexten en buitenlessen
- wiskundig hoekenwerk en meetcircuits
- nieuwe media functioneel integreren binnen wiskunde
- rekenproblemen analyseren in functie van differentiatie en remediëring binnen wiskunde.
- ...

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Wiskunde = Wijs!Aanbevolen€ 46,00
  • Auteur: Maaike Bronselaer, Jenne De Gendt, Karen De Maesschalck, Femke Smits, Sara Van den Bulcke, ...
Digitale leeromgevingVerplicht

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges8,00 uren
  • Opmerking: Binnen dit opleidingsonderdeel wordt een les op locatie gegeven. Hieraan kan een beperkte kostprijs vasthangen van max. 20 euro.
Vormen van groepsleren4,00 uren
Werktijd buiten de contacturen63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal examen: 90 min.
Eerste examenperiodeProjectopdracht50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00digitaal examen: 90 min.
Tweede examenperiodeProjectopdracht50,00