Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Vakdidactiek Frans B35441/3034/2324/1/26
Studiegids

Vakdidactiek Frans B

35441/3034/2324/1/26
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Le Maire Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

We oefenen verder op het geven van functionele lessen Frans en het versterken van de vakinhoudelijke kennis. Tijdens de contactmomenten versterken we onze vakinhoudelijke kennis zowel wat betreft Frans als wat de leerplannen betreft. We zetten in op onderwijsleergespreken, mondelinge vaardigheden en verschillende differentiatiemogelijkheden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: inspirerend coachen
stelt gericht vragen en geeft gerichte impulsen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voorziet een gedifferentieerd aanbod dat uitdaging biedt aan alle leerlingen
toont vakdidactische groei

Leerinhoud

Elementen van een functionele les (MVT didactiek) toepassen - onderwijsleergesprek

Inzetten op differentiatie 

Mondelinge vaardigheden aanscherpen (woordvelden uit de ET)

Vakinhoudelijke kennis verbeteren


Studiematerialen (lijst)

Digitale leeromgeving OFVerplicht
StudiewijzerVerplicht

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
  • Duur: Semester
Werktijd buiten de contacturen (avondtraject)63,00 uren
  • Duur: Semester

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen 20 minuten per student
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks100,00Mondeling examen, 20 minuten per student