Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Projectmatig werken27934/3034/2324/1/92
Studiegids

Projectmatig werken

27934/3034/2324/1/92
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Projectmatig werken
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Adriaensen Heidi, Bisschops Patrick, Le Maire Heidi, Schyvens Sofie
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 75,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit OLOD zetten we in op de leer- en ontwikkelingskansen die projectmatig matig werken biedt. We zetten in op betrokkenheid, welbevinden en coöperatief leren om de leergierigheid van de leerlingen en het leerrendement te verhogen. Loskomen van handboeken, uurroosters en traditionele evaluatievormen komen aan bod tijdens de contactmomenten en in de cursus. De SDG's worden besproken als een deel van een project.

Tijdens de contactmomenten zetten de studenten in groep een klein project op waarbij alle stappen uit de cursus aan bod komen. Er is ruimte voor feedback en discussie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: de klas managen
stimuleert de ontwikkeling van alle leerlingen door middel van een efficiënte en effectieve klasorganisatie
Interactie: inspirerend coachen
zet leerlingen aan tot creatief, probleemoplossend denken en handelen
stimuleert democratisch/coöperatief overleg tussen leerlingen
Leerbevordering doelgericht werken
Creëert (samen met kinderen) doelgerichte en betekenisvolle leermomenten vanuit de ervaring van leerlingen
Creëert doelgerichte en betekenisvolle lessen vanuit de ervaring van leerlingen
Leerbevordering: (internationale) onderwijs gerelateerde kennis integreren
integreert kritische reflectie over actueel maatschappelijke thema's in zijn lespraktijk
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
stimuleert creativiteit op cognitief, emotioneel, sociaal en technisch vlak
Zet authentieke contexten in om tot betekenisvol en fundamenteel leren te komen

Leerinhoud

- Leergebiedoverstijgende eindtermen 'Leren leren en sociale vaardigheden' integreren in de eigen lessen

- Sustainable Development Goals (SDGs) inzetten als verrijking van je lessen

- Leerlingen aanzetten tot onderzoekend en ontdekkend leren

- Welbevinden en betrokkenheid als motoren voor leren

- Coöperatief werken in multiculturele groepen (CLIM)

- Traditionele en alternatieve evaluatievormen verkennen en analyseren, zoals toetsen, peer- en zelfevaluatie, ..

- Ontwerpen van een project voor een welbepaalde klasgroep

Studiematerialen (lijst)

StudiewijzerVerplicht
Digitap APVerplicht
  • Auteur: AP Hogeschool Antwerpen

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Hoor- en/of werkcolleges (avondtraject)12,00 uren
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)63,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00