Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Onderwijs en Training
Werkplekleren Profiel B 2+335540/3034/2324/1/94
Studiegids

Werkplekleren Profiel B 2+3

35540/3034/2324/1/94
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Educatieve bachelor in het lager onderwijs
In andere opleidingen:
  • Educatieve bachelor in het kleuteronderwijs als Werkplekleren Profiel B 2+3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Co-titularis(sen): Aerts Annelies, Beckers Kurt, Ben Sliman-Ghomari Hajjar, Binon Sam, Caluwaerts Dirk, Coertjens Evi, De Feyter Patrice, De Schrijver Katrien, Dieltiens Merel, Geeraerts Annelies, Hancké Tom, Hegge Miet, Hoet Hans, Janssen Roel, Landuyt Tim, Lannie Griet, Lansens Emma, Le Maire Heidi, Martens Nele, Raeymaekers Raf, Robert Nathan, Rosseel Tom, Schiltz Bruno, Segers-Dom Bram, Smits Femke, Stas Wendy, Timmermans Annie, Van de Sande Danny, Verlinden Maya, Weemaes Thomas, Windelen Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd/getolereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Interactie: constructief samenwerken
gaat efficiënt om met een digitale leeromgeving in functie van het eigen leerproces
neemt een standpunt in en handelt hiernaar
participeert aan formele gesprekken met partners in en rond de school over breed onderwijsgerelateerde materie
neemt verantwoordelijkheid op voor de totale ontwikkeling (welbevinden, de betrokkenheid en het leerproces) van kinderen in de klas
Interactie: de klas managen
expliciteert verwachtingen naar kinderen
geeft zowel tijdens het lesgeven als bij overgangsmomenten duidelijke instructies
creëert zelfstandig een krachtige leeromgeving in de klas
gaat spontaan en evenredig in interactie met elk kind
Interactie: diversiteit hanteren
gaat spontaan en evenredig in interactie met elk kind
Interactie: inspirerend coachen
bekrachtigt kinderen expliciet in hun sterktes
hanteert een positieve pedagogische begeleiding
past het taalgebruik aan alle gesprekspartners aan
interactie: taal ontwikkelen
zet meertaligheid zichtbaar in als sterkte
past het taalgebruik aan alle gesprekspartners aan
Interactie: welbevinden en betrokkenheid verhogen
zet expressie functioneel in
stemt het handelen af op de leefwereld van de kinderen
werkt in de zone van de naaste ontwikkeling
motiveert kinderen
Leerbevordering beginsituatie bepalen
rapporteert over een afgebakend moment met een aangeboden instrument
stemt zijn didactische voorbereiding af op de noden van de kinderen
Leerbevordering doelgericht werken
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor in verschillende leergebieden
evalueert adhv de criteria van de mentor in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: beginsituatie bepalen
stemt zijn didactische voorbereiding af op de noden van de kinderen
rapporteert over een afgebakend moment met een aangeboden instrument
Leerbevordering: doelgericht werken
bereidt zelfstandig lessen/activiteiten voor in verschillende leergebieden
evalueert adhv de criteria van de mentor in welke mate de geselecteerde doelen werden bereikt
Leerbevordering: geschikte inhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van de gegeven lessen/activiteiten
Leerbevordering: geschikte leerinhouden hanteren
beheerst de leerinhouden van de gegeven lessen/activiteiten
Leerbevordering: talentgericht differentiëren
voert zelfstandig lessen/activiteiten uit voor de verschillende leergebieden
brengt de leerinhouden helder en duidelijk over
gebruikt aangepaste werk- en groeperingsvormen
kiest en ontwikkelt functionele, rijke en creatieve ontwikkelingsmiddelen/leermaterialen
stemt het pedagogisch handelen af op de noden van kinderen
creëert een rijke, gedifferentieerde leeromgeving met ondersteuning
experimenteert met diverse digitale onderwijsleermiddelen
Zelfontwikkeling: kritisch reflecteren
stelt het eigen functioneren in vraag
Zelfontwikkeling: planmatig bijsturen
voert het brede takenpakket van de leerkracht in samenspraak uit

Leerinhoud

Tijdens werkplekleren laten we de student heel snel kennis maken met de nieuwe context waarvoor hij/zij wordt opgeleid. Vanaf oktober gaat de student wekelijks 1dag per week naar de werkplek. Op een vastgelegd momenten doorheen het jaar zal de student een volledige week aanwezig zijn. Er zullen op bepaalde tijdstippen positiebepalingen plaatsvinden. Op deze manier weet de student hoever hij staat in zijn leerproces. Op het einde van het jaar wordt er een evaluatiegesprek gehouden.

Studiematerialen (lijst)

WerkpleklerenVerplicht
  • Auteur: Stagebureau OT

Onderwijsorganisatie

Avondtraject
Werkplekleren en/of stage (avondtraject)630,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePraktijkbeoordeling in een professionele context100,00