Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Veiligheid en VOL-VCA26857/3102/2324/1/52
Studiegids

Veiligheid en VOL-VCA

26857/3102/2324/1/52
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Praktische vaardigheden: Veiligheid & VOL-VCA
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Machiels Matthieu
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO) o.a. toeziend op ‘Welzijn op het Werk’ in de industrie, vereist, samen met elke bedrijfsleiding, van de hoger geschoolde technicus, dat hij/zij zijn/haar verantwoordelijkheid opneemt m.b.t. de veilige werking van technische installaties en een minimale uniforme manier van veilig werken in acht neemt in deze installaties.

De cursus behelst twee delen: veiligheidsgerelateerde aspecten en risicoanalysetechnieken. Dit olod behandelt de gevaren van de werkomgeving, de methodes die in de industrie gehanteerd worden bij werkzaamheden en wat te doen in noodsituaties. Het inzien van de gevaren die kunnen ontstaan tijdens het uitvoeren van werkzaamheden in bedrijven is belangrijk.

Deze VOL-VCA-Veiligheidsopleiding is een onmisbare hoeksteen in je toekomstige functie als leidinggevende!

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student voert een risicoanalyse uit volgens een vooropgestelde mehtode.
04. INSTALLATIE
De student benoemt de regelgeving met betrekking tot veilig werken.
De student stelt een werkvoorbereiding op en voert een veiligheidsbeleid uitgaande van de verantwoordelijkheid die samenvalt met 'veilig werken'.
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student reflecteert over de naleving van veiligheidsvoorschriften op de werkvloer aan de hand van casussen.

Leerinhoud

DEEL 1: Veiligheidsgerelateerde aspecten: 

 • Wettelijk kader "welzijn op het werk"
 • Gevaren, risico's & preventie: terminologie bij het uitvoeren van een risicoanalyse
 • De preventiehiërarchie
 • Ongevallen: oorzaken & preventie
 • Veiligheidsgedrag
 • Taken, rechten en plichten van alle betrokkenen m.b.t. veiligheid op het werk
 • Veiligheidsinstructies, werkvergunningen & signalering (gebruik van pictogrammen)
 • Noodsituaties. Wat te doen bij brand? Wat te doen bij een ongeval
 • Het omgaan met gevaarlijke stoffen
 • De gevaren van asbest
 • Brand & explosiegevaar
 • Arbeidsmiddelen, mechanische & andere gevaren van machines
 • Introductie machinerichtlijn
 • Specifieke werkzaamheden: lassen, slopen, graafwerken, werken op hoogte, ladders, steigers, hoogwerkers, besloten ruimtes
 • Elektrische gevaren
 • Ergonomie
 • Het correct gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM)

DEEL 2: Risicoanalysetechnieken:

 • Meest voorkomende risicoanalysetechnieken gebruikt in de industrie
 • Analyse van veiligheidsincidenten en ongevallen
 • Belang van correcte gasdetectie
 • Veiligheid & gezondheidsplan bij aannemingen/werken met derden
 • Wettelijke keuringen van technische installaties
 • FOD waso & FOD economie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Tijdens de contactmomenten heeft de student een papieren versie van de cursus en bijlagen bij zich.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Digitale evaluatie over veiligheidsgerelateerde aspecten
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Opdracht risicoanalysetechnieken
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Digitale evaluatie over veiligheidsgerelateerde aspecten
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks20,00Opdracht risicoanalysetechnieken, indienen vóór aanvang van het examen
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks0,00Digitaal multiple-choice VOL-VCA-examen op laptop Veiligheidsinstituut voor behalen van VOL-VCA-certificaat. De behaalde resultaten tellen niet mee voor het opleidingsonderdeel Veiligheid. Meer info: zie toetsing (tekst)

Toetsing (tekst)

Extra informatie over het examen VOL-VCA:

 • Het behalen van dit attest is zeer sterk aangewezen in functie van werkplekleren.
 • De VOL-VCA-attestering wordt georganiseerd vanuit het Veiligheidsinstituut en kan enkel behaald worden tijdens het examen georganiseerd in de eerste examenperiode. Een inhaalexamen of tweede examenkans is niet mogelijk.
 • Om het attest VOL-VCA te behalen dient men de minimaal voorgeschreven punten te behalen.
 • Het verkrijgen van het attest VOL-VCA indien geslaagd, is enkel mogelijk als de je geslaagd bent voor het examen en jij de kostprijs van het examen VOL-VCA betaald hebt. Met andere woorden: wie niet tijdig betaald heeft, zal geen attest krijgen. De kostprijs is ten laste van de student.