Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Internationaal project26624/3102/2324/1/84
Studiegids

Internationaal project

26624/3102/2324/1/84
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
 • Bachelor in de elektromechanica als Internationaal project
 • Bachelor in de integrale veiligheid als Internationaal project
 • International programmes Industry and Environment als Internationaal project
 • International programmes Industry and Environment als International Project
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): De Weerd Arthur, Lintermans Marc, Thijs Alain, Vanbrabant Bart, Van de Peer Filip, Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

binnen het opleidingsprogramma al minstens 110 studiepunten afgewerkt hebben EN simultaan te volgen met Multiprojecten.

Korte omschrijving

Voor dit opleidingsonderdeel gaan we een week afwisselend naar enkele Vlaamse steden waar we de best practices en cases zullen opzoeken rond duurzame energie en urban city management. De studenten voeren een aantal opdrachten uit ter plaatse en vullen deze aan met een studie rond dezelfde topics voor andere steden. In hun eindpresentatie stellen de studenten hun aanbevelingen voor. Naast het management aspect, komt ook het culturele en (inter-)nationale aspect aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
03. ONTWERP
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
De student is in staat om een concept te ontwikkelen, te kiezen of te ontwerpen ifv de eisen en objectieven
04. INSTALLATIE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om als een beginnend beroepsbeoefenaar, binnen een gegeven beroepscontext en met de beschikbare middelen, een maatschappelijk deontologisch verantwoorde technische oplossing te formuleren, uit te werken en in dienst te nemen.
06. VERBETERING
De student(e) is in staat om een vlot leesbaar technisch rapport op te stellen in correct Nederlands en dit te documenteren met blokschema's, tekeningen, foto's, enz ...
09. PROJECTMANAGEMENT
De student(e) is in staat om relevante literatuur op te zoeken, te verwerken en toe te passen.
10. TEAMPLAYER
De student(e) is in staat om te reflecteren over de behaalde resultaten en verbeterdoelen te formuleren.
De student(e) kan in teamverband zijn kennis en vaardigheden uit verschillende domeinen integreren en toepassen met het oog op een oplossingsgerichte uitwerking van de opdracht.
11. COMMUNICATIE
De student(e) leert enkele professionele vaardigheden zoals oa. presentatietechnieken & timemanagement toepassen in een leercontext die de beroepspraktijk evenaart.

Leerinhoud

 • De student is in staat (inter-)nationale best practices aangaande energie en duurzaamheid toe te passen op de lokale context. Op basis van bezoeken, research en cases zullen de studenten een advies uitwerken dat bruikbaar kan zijn voor andere steden.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Al het cursusmateriaal van deze opleiding uit de 3 trajectschijven van de opleiding Energiemanagement
 • Het overige cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Vormen van groepsleren50,00 uren
Werktijd buiten de contacturen28,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00Zie syllabus internationaal project beschikbaar via digitap

Geen tweede examenkans mogelijk voor dit deelexamen. Behaalde deelcijfer van de eerste examenperiode wordt overgedragen naar de tweede examenperiode. De student kan niet verzaken aan deze overdracht.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten (bedrijfsbezoeken, groepswerk...) omdat 1) deze contactmomenten uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten, 2) de onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en een inhaalmoment of evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is en 3) medestudenten een belangrijke bron van leren zijn.
 • Bij onwettige afwezigheid krijg je een 0-score voor de projectopdracht.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 •  Aangezien het een groepswerk is, is heel de groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht.