Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Koellast-& warmteverliesstudie25307/3102/2324/1/23
Studiegids

Koellast-& warmteverliesstudie

25307/3102/2324/1/23
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Weerd Arthur
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel van deze cursus behandelen we het hygrothermisch gedrag van constructies. Aansluitend berekenen we de warmteverliezen van een lokaal of gebouw in de winter. Op basis van deze berekeningen leren studenten verantwoorde verbeteringen aan te brengen aan deze lokalen of gebouwen om het energieverbruik in de hand te houden.

In het tweede deel worden de basisbegrippen van een koellastberekening uitgelegd rekening houdende met de interne en externe warmtewinsten, thermisch accumulatievermogen en beschaduwingseffect. Op basis van deze begrippen en hun impact berekenen we de koellast van een lokaal of gebouw in de zomer.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om het globale warmteverlies en de koellast van een lokaal en/of gebouw in te schatten.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om constructieve wijzigingen in te schatten en/of te voorspellen op het vlak van warmteverlies en koellast.
03. ONTWERP
De student is in staat om de genormaliseerde koellast te bepalen van een gebouw.
De student is in staat om het genormaliseerde warmteverlies te bepalen van een gebouw.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om de de thermische materiaaleigenschappen van een constructie in te schatten en/of op te zoeken.

Leerinhoud

  • Berekening van de warmteoverdrachtscoëfficiënten door transmissie en ventilatie
  • Analyse van het hygrothermisch gedrag van een gebouw
  • Warmteverliesberekening door transmissie en ventilatie van een woning
  • Analyse van de interne en externe warmtewinstfactoren van een gebouw
  • Koellastberekening van een gebouw

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Het cursusmateriaal en extra materiaal wordt via de digitale leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP-cursus 'Koellast- & warmteverliesstudie', departement IO, PBA Energiemanagement
  • Eigen laptop met berekeningssoftware (gratis versie van de software via digitale leeromgeving te downloaden). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitale evaluatie (open boek)
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00Rapporten betreffende de warmteverlies- en koellastberekening van de eigen woning
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitale evaluatie (open boek)
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks60,00Rapporten betreffende de warmteverlies- en koellastberekening van de eigen woning, in te dienen vóór aanvang van het examen.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

  • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.