Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Automatisatie ENE24228/3102/2324/1/03
Studiegids

Automatisatie ENE

24228/3102/2324/1/03
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verboven Nick
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In deze cursus leert de student om automatiseringsproblemen te analyseren en op te lossen in de vorm van een PLC programma in combinatie met bestaande en zelf aan te brengen bekabeling op een labopaneel.

Hierbij komen de volgende aspecten aan bod:

 • Onderscheid tussen digitale en analoge actuatoren en sensoren
 • Hardware: selectie van een CPU met zijn specifieke eigenschappen
 • Hardware: configuratie van beschikbare hardware en uitbreidingskaarten
 • Adressering + Little endian versus big endian principe
 • Binaire en hexadecimale voorstelling
 • Programmatie in FBD
 • Datatypes
 • Werken met binaire instructies
 • Counters en Timers
 • Analoge signaalverwerking
 • Conversie, comparator en mathematische instructies
 • Pneumatica, hydraulica en vacuumtechniek


Na de cursus is de student in staat om een PLC-programma te lezen, schrijven en testen op basis van een functioneel omschreven opdracht. Hierbij kan hij de juiste vakterminologie gebruiken met betrekking tot automatiseringsopdrachten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan binnen zijn individuele PLC-toepassing/opgave een gemotiveerde verklaring geven voor de keuze van: LED'S, bouwstenen, operands & adressering, tags, basisinstructies (bit niveau) en systeemvariabelen.
De student kan de eigenschappen en toepassingen van een PLC bij industriƫle installaties en processen benoemen en verklaren.
02. CONCEPTKEUZE
De student kent de mogelijkheden en toepassing van programmeerbare automaten bij industriƫle installaties en processen.
De student kan hardware componenten opzoeken, selecteren en toekennen aan zijn/haar projectomgeving.
De student kan PLC-automatisering begripsbepalingen benoemen en verklaren.
03. ONTWERP
De student kan bij het automatiseren van machines of processen, aan de hand van de opgelegde werkingswijze, een functiediagram opstellen en dit omzetten naar een overeenkomstig gestructureerd opgebouwd PLC programma.
De student kan de basisinstructies en -principes voor het opstellen van een programma voor een programmeerbare automaat vlot toepassen.
De student kan een pneumatisch en hydraulisch schema ontwerpen aan de hand van de gevraagde eisen.
04. INSTALLATIE
De student kan op basis van een werkingsbeschrijving een systeem starten en stoppen en de functionele programmatie d.m.v. logische instructiecodes uitvoeren.
06. VERBETERING
De student kan oplossingsgericht automatisatieproblemen analyseren en omzetten naar een softwareprogramma door gebruik te maken van binaire logica, timers, counters, vergelijkingsinstructies en rekenkundige instructies.

Leerinhoud

 • Datatypes: elementaire en complexe datatypes + binaire en hexadecimale voorstelling;
 • Adressering + Little endian versus big endian principe.
 • Lezen en begrijpen van bestaande bestaande PLC-programmatie. Beoogde functionaliteit verklaren aan de hand van bestaande PLC-programmatie.
 • Verklaring en gebruik van bouwstenen, operands & adressering, Tags, basis instructies (bit niveau) en systeemvariabelen;
 • Begrip van binaire instructies, logische poorten, waarheidstabellen, De Morgan;
 • Vergelijkingsinstructies, omvormingsinstructies, timers, counters + bijhorende opdrachten;
 • Conversie, comparator en mathematische instructies
 • Analoge signaalverwerking
 • Pneumatica
 • Vacuumtechniek
 • Hydraulica

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal (PowerPointpresentaties van de hoorcolleges, bijkomende opgaven van oefeingen...) wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen64,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie