Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energieproductie 134098/3102/2324/1/60
Studiegids

Energieproductie 1

34098/3102/2324/1/60
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Van Mol Bart
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In het eerste deel van het vak Energieproductie spitsen we ons volledig toe op de opwekking van elektrische energie op “klassieke wijze”.

Hierbij wordt ook uitgebreid ingegaan op de belangrijke rol, die ketels en boilers innemen in dit geheel.

De ‘alternatieve’ of duurzame productiewijzen worden in ‘Energieproductie deel 2’ onder de loep genomen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student beheerst de algemene begrippen uit de klassieke elektriciteitsproductie en kan deze veralgemenen naar andere installaties (warmtewisselaars, branders, ...)
De student kent de verschillende brandstoffen en algemene principes van energieopwekking om een verantwoorde keuze te maken voor het energiebeleid.
02. CONCEPTKEUZE
De student herkent de verschillende onderdelen, die deel uitmaken van een centrale elektriciteitsproductie m.i.v. zijn functionaliteit en werkingsprincipes.
De student kent de verschillende types van elektriciteitsopwekking m.i.v. de voor- en nadelen om een geschikte keuze te maken voor het energiebeleid.
03. ONTWERP
De student kent de verschillende thermodynamische cycli, die gebruikt worden bij de opwekking van elektriciteit op een klassieke wijze alsook in andere installaties.
06. VERBETERING
De student is in staat om een thermodynamische cyclus in zijn volledigheid te berekenen en te verbeteren.

Leerinhoud

 • Productie van elektriciteit
  • Types
  • Werking
 • Carnot cyclus
  • Theorie
  • Berekeningen
 • Toegepassingen op elektriciteitsproductie.
  • Carnotcyclus
  • Ottocyclus
  • Brayton/Joule cyclus
  • Stirlingcyclus
  • Ericssoncyclus
  • Rankincyclus
 • Oververhitting van stoom
  • Theorie
  • Berekeningen
 • Stirlingmotor
  • Theorie
  • Werking
  • Berekeningen


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00Evaluatie met inzichtsvragen en oefeningen.
Eerste examenperiodePortfolio30,00Opdracht
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Evaluatie met inzichtsvragen en oefeningen.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Groepswerk: De groep is verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van opdrachten resulteert in een 0-score voor die opdracht.
 • Individueel werk: Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.