Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Koeltechnieken en Warmtepompen ENE24230/3102/2324/1/71
Studiegids

Koeltechnieken en Warmtepompen ENE

24230/3102/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): De Weerd Arthur
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om de interesse in het vakgebied van koelinstallaties en warmtepompen op te wekken, wordt de student uitgenodigd om op interactieve wijze deel te nemen aan deze hoorcolleges: 

 • De student beleeft deze cursus al discussiërend en redenerend over de werking van de koelkring en doorgrondt de fysische verschijnselen o.a. door het maken van oefeningen in het log-ph diagram. 
 • Door deze basiskennis is de student in staat de werkingsvoorwaarden en de werking van koelinstallaties en warmtepompen te begrijpen. 
 • Door bestuderen van de mogelijke hoofd- en nevencomponenten van koelkringen en warmtepompen begrijpt de student onder welke werkingsomstandigheden deze installaties functioneren en verwerft inzicht in de energiebalans van deze installaties. 
 • De student leert voor deze installaties het warmte-uitwisselingsvermogen berekenen, wat u in staat stelt klanteisen voor deze installaties te begrijpen, te interpreteren en te verwerken. 
 • Door de verworven kennis zal de student kunnen voldoen aan globaal milieubewustzijn, Europese richtlijnen en nationale wetgeving en wordt de aandacht ook gefocust op het energievriendelijk aspect en ontwerpvoorwaarden van koelinstallaties en warmtepompen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student kan de meest gangbare koeltechnische toepassingen/processen omschrijven en de werking verklaren.
De student kan de meest gangbare koeltechnische toepassingen/processen vergelijken en beoordelen op het energieverbruik.
De student kan op basis van koudemiddeleigenschappen het beste koudemiddel selecteren voor elke koeltoepassing.
03. ONTWERP
De student is in staat de vereenvoudigde schema's te tekenen van de besproken koelkringen en warmtepompen en voor alle punten van die schema's relaties te leggen naar bijhorend log-ph diagram.
De student kan koelmiddelen relateren aan het Montreal protocol en de in Belgiƫ en Europa geldende richtlijnen, heeft kennis betr. wetgeving m.b.t. koelsystemen en koudemiddelen, en is a.d.h.v. transportmogelh. en veiligheidsvoorschriften.
04. INSTALLATIE
De student kent de werking van alle koeltechnische hoofd- en nevencomponenten en kan een geschikte keuze maken in functie van de eisen.
06. VERBETERING
De student kan de efficiƫntie van een koelkring op basis van energiekengetallen bepalen en beoordelen i.f.v. de werkingscondities.

Leerinhoud

 • Soorten koelkringen en warmtepompen (naam, hydraulische schema's, werkingsomschrijving)
 • Toepassing druk-enthalpie diagram op de koelkring
 • Fysische grootheden in een koelkring
 • Verband tussen damptabellen en druk-enthalpiediagram
 • Symbolen toegepast in koeltechnische schema's
 • Schematekenen eenvoudige koelkringen en warmtepompen (hoofd- en nevencomponenten) en relaties leggen naar bijhorend log-ph diagram
 • Soorten koudemiddelen in relatie tot het Montreal protocol en de in België en Europa geldende richtlijnen en transportmogelijkheden, opslag, veiligheidsvoorschriften koudemiddelen en koudemiddelwetgeving
 • Selectie van beste koudemiddel voor elke koel- of warmtepomptoepassing op basis van koudemiddeleigenschappen en C.O.P.
 • Toegepaste hoofdcomponenten in koelinstallaties en warmtepompen: verschillende soorten, werkingsvoorwaarden, opstellingsvoorwaarden, selectievoorwaarden en onderhoudsvoorschriften

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld. engels
 • AP-cursus 'Koeltechnieken en warmtepompen', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie