Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Taal 134099/3102/2324/1/94
Studiegids

Taal 1

34099/3102/2324/1/94
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De basisgrammatica wordt herhaald aan de hand van interactieve oefeningen.

De nadruk ligt op het lezen en bespreken van technische teksten, populair-wetenschappelijke artikels, instructies en gespecialiseerde vakterminologie uit het energiedomein. Er wordt vaak in team gewerkt. Woordenschat wordt actief verwerkt en ingeoefend aan de hand van mondelinge presentaties en dialoogjes.

Ter ondersteuning wordt in de lessen intensief gebruik gemaakt van audiovisuele middelen die de luistervaardigheid aanwakkeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

11. COMMUNICATIE
De student is in staat om technische teksten (Europees referentieniveau B2) te lezen, te begrijpen en te vertalen.
De student kan de woordenschat en de basisgrammatica (Europees referentieniveau B1) actief gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk.
De student kan een korte presentatie geven in het Engels.
De student kan "native speakers" in een werkomgeving begrijpen en de inhoud van eenvoudige conversaties weergeven.
De student kan technische teksten in het Engels begrijpen.
De student kan Engelstalige documentaires en nieuwsberichten beluisteren en kan de inhoud begrijpen.
De student kan de kenmerken van een technisch product of schema begrijpen.

Leerinhoud

 • Vocabulary: algemene en technische woordenschat met oefeningen
 • Technische teksten
 • Grammar
 • Listening: teksten rond technische thema's met bijhorende oefeningen
 • Mondelinge presentaties en dialoogjes

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en aanvullend lesmateriaal worden via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Taal 1', departement IO - PBA Elektromechanica
 • Online vertalend woordenboek van Dale E-N / N-E (elektronisch leerplatform)
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.


Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks75,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)25,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie tijdens hoor- en/of werkcolleges 

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.