Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Pompen, ventilatoren en compressoren27211/3102/2324/1/60
Studiegids

Pompen, ventilatoren en compressoren

27211/3102/2324/1/60
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verhulst Peter
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Voor dit theoretische vakonderdeel ligt het gedrag van gassen en vloeistoffen, zowel stilstaand als in beweging (leidingen), aan de basis. Een goed begrip van de wet van Bernouilli en de oorzaak van leidingverliezen is hierbij essentieel.

Hierna worden het gebruik en de constructie van de verschillende stromingsmachines (pompen, ventilatoren en compressoren) die vandaag binnen de industrie worden gebruikt, nader bestudeerd. Hun energetisch gedrag, hun toepassingen en de berekeningsselectie verdienen hierin onze aandacht.

We bekijken de werkingsprincipes van de belangrijkste types pompen, compressoren en HVAC ventilatoren en leren het juiste type te selecteren aan de hand van hun karakteristieken en de optredende leidingweerstanden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student kan de verschillende compressor-, pomp en ventilatortypes onderscheiden naar werking en toepassing.
De student kan het drukverloop in een stilstaand fluïdum én de opwaartse kracht die dit fluïdum op een voorwerp uitoefent bepalen.
De student kan data opzoeken van verschillende types stromingsmachines en kan de betekenis van de data bespreken.
De student kan een afdichting selecteren in functie van de toepassing.
03. ONTWERP
De student kan een installatie dimensioneren (leidingdiameter, keuze pomp- en ventilatorkarakteristiek).
04. INSTALLATIE
De student kan specifieke hydraulische aandrijfsystemen onderscheiden van elkaar en is in staat hun werking en opbouw kritisch te onderzoeken.
06. VERBETERING
De student kan de verschillende soorten compressoren, pompen en ventilatoren herkennen in een toepassing op basis van schema's en tekeningen en kan daarnaast de invloed van hun regelingen op de totale energiebalans inschatten op basis van berekeningen.

Leerinhoud

 • Hydrostatica : eigenschappen van vloeistoffen en gassen.
 • Stromingsmechanica en leidingskarakteristieken.
 • De verschillende pomptypes, hun toepassingen,karakteristieken en afdichtingen.
 • NPSH, cavitatie bij pompen.
 • Werkingspunt, selectie en schakeling van stromingsmachines.
 • Bespreking van ventilatortypes, voor- en nadelen.
 • Verdringerpompen en hydraulische systemen.
 • Constructie, types en regeling van compressoren.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Pompen, compressoren en ventilatoren' departement IO - PBA Energiemanagement
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges12,00 uren
Practicum en/of oefeningen14,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Digitale evaluatie
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00Opdrachten
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.