Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energetische rekenvaardigheden34101/3102/2324/1/65
Studiegids

Energetische rekenvaardigheden

34101/3102/2324/1/65
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De rekenvaardige thema's die in dit vak behandeld worden, zijn vooral hoofdstukken die in de andere opleidingsonderdelen van nut zijn. Zo maken we de student vertrouwd met het rekenen met energie in al zijn vormen. We leggen sterk de aandacht op het gebruik van de juiste eenheden en het omzetten van grootheden.  De student kan na afloop ook inschatten hoe een wiskundige functie grafisch verloopt. Een aantal basisbegrippen uit de meetkunde, goniometrie en statistiek komen aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan logaritmisch rekenen en curves transformeren van lineaire naar logaritmische schalen en vice versa.
De student verdiept zijn algemene algebraïsche kennis en vaardigheden, om deze toe te kunnen passen in de andere technische vakken.
De student verdiept zijn abstractievermogen, teneinde vlotter letterformules toe te kunnen passen op getallen-oefeningen.
De student kan de basisbegrippen uit de statistiek gebruiken binnen een energievraagstuk.
03. ONTWERP
De student leert de basis van goniometrie ter ondersteuning van andere opleidingsonderdelen.

Leerinhoud

toegepaste energetische oefeningen waarbij volgende items worden behandeld:

 • Rekenen met eenheden
 • Oplossen van vraagstukken
 • Energetische basisberekeningen
 • Oplossen van vergelijkingen en gebruik van functies
 • Meetkundig rekenen
 • Basis statistische problemen oplossen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00Digitale evaluaties op regelmatige tijdstippen (oefeningen)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie (oefeningen)

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie tijdens hoor- en/of werkcolleges

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.