Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Big-Dataverwerking 133218/3102/2324/1/16
Studiegids

Big-Dataverwerking 1

33218/3102/2324/1/16
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Viroux Ivo
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Aan de hand van boeiend cijfermateriaal leer je in Excel goede tabellen en grafieken opstellen. Je komt te weten hoe je met excel de basisverwerkingen van grotere hoeveelheden data kan aanpakken, dat er verschillende soorten gemiddelden bestaan, ervaart wat nu juist 'spreiding' is en leert ook om na te gaan of er een verband is tussen verschillende  gegevens Je leert dus op een praktische wijze het nut van data verwerking.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om gegevens te verwerken en visualiseren
03. ONTWERP
De student kan in Excel rekenbladen aanmaken om basistoepassingen uit te voeren.
04. INSTALLATIE
De student kan in Excel toepassingen zoals tabellen, voorwaardelijke functies, (basis)formules, (basis)functies, gegevensvalidatie en wat-als-analyses uitvoeren.
05. EXPLOITATIE
De student kan in Excel data analyseren door toepassing van de functies sorteren, filteren en grafieken.
06. VERBETERING
De student is in staat om gegevens (beperkt statistisch) te analyseren om deze in projecten te kunnen toepassen.
De student kan in Excel data verwerken en grafisch weergeven door toepassing van de functies draaitabellen en draaigrafieken.
07. ENERGIEMANAGEMENT
De student kan grotere gegevensaantallen beheren en via Excel verwerken tot een overzichtelijk geheel.
De student kan in Excel eenvoudige macro's opnemen.
08. ENERGIEBEHEER
De student kan in Excel eenvoudige programma's schrijven en/of aanpassen in VBA.

Leerinhoud

  • Basis Excel
  • Data analyse in Excel
  • Data visualisatie in Excel
  • VBA

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Het cursusmateriaal en aanvullend cursusmateriaal worden via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP-cursus 'Big-Dataverwerking 1', departement IO, PBA Elektromechanica
  • Eigen laptop met software MS Office Visual Basic (gratis te installeren). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie (gedeeltelijk open boek, meer informatie: zie Digitap)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie (gedeeltelijk open boek, meer informatie: zie Digitap)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken50,00Digitale evaluatie (gedeeltelijk open boek, meer informatie: zie Digitap)

Toetsing (tekst)

Eenmalige toets tijdens de lesweken

  • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dit deelexamen.
  • Je kan per opleidingsonderdeel maximum 1 gewettigde afwezigheid voor een tussentijdse evaluatie inhalen tijdens de ‘inhaaldag buiten examenreeks’. Hiervoor moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht). Bij ‘gevolgen’ kies je ‘inhaalexamen WEL aanvragen’. De datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ wordt later gecommuniceerd via WebUntis.