Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Licht en energie23583/3102/2324/1/92
Studiegids

Licht en energie

23583/3102/2324/1/92
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Alain
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Licht kan en mag niet ontbreken in een opleiding professionele Bachelor Energiemanagement.
Onze verlichting en al haar randaspecten vormen nog steeds een grote verbruiker, waarop met de huidige moderne armaturen en verlichtingstechnologieën veel kan bespaard worden.
Het is hierop dat in dit vak dieper wordt ingegaan.

OLR-Leerdoelen (lijst)

03. ONTWERP
De student kan een eenvoudige lichtstudie maken.
De student kan een verlichtingsberekeningsdossier opstellen (verlichtingsberekeningen, verantwoording armatuurkeuze, financiële aspecten).
De student kent de verschillende mogelijkheden van lichtsturing en kan deze toepassen.
04. INSTALLATIE
De student kent de lichttechnische begrippen die gebruikt worden in de professionele verlichtingsindustrie.
05. EXPLOITATIE
De student kent de verschillende lichtbronnen/armaturen/lichtsturing en de daarbij horende energie-efficiëntie.
06. VERBETERING
De student kan een bestaande lichtinstallatie analyseren en voorstellen formuleren met inbegrip van de financiële consequenties.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.

Leerinhoud

 • Studie van de begrippen m.b.t. verlichting
 • Studie van lichttechnologie: soorten lichtbronnen, ballasten en drivers, lichtsturingen
 • Studie van verlichting
 • Studie van energiebesparing
 • Studie van de noodverlichting
 • LED en andere nieuwe ontwikkelingen
 • Kerncijfers energieverbruik bepalen
 • LCC (life cycle cost) van een verlichtingsinstallatie bepalen met bijhorende terugverdientijd van renovatieprojecten of nieuwbouwprojecten.
Verder zal de student in het labo ook proeven doen die gebaseerd zijn op de theorie ‘licht en energie’, waarbij hij/zij proefondervindelijk met de verschillende lichttechnologieën, hun eigenheden en hun rendementen leert omgaan alsook praktische toepassingen m.b.t. lichtberekeningen, LCC, ... zal uitvoeren. 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Oefeningen die tijdens de les door de docent worden gezien.
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, ...) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop verplicht, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding. De toegepaste software zal gratis ter beschikking worden gesteld. De student moet administratierechten hebben over zijn eigen laptop, zodat de software door de student kan geïnstalleerd worden. Het correct werken van de software is een verantwoordelijkheid van de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen13,00 uren
Werktijd buiten de contacturen39,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00Labo

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s, oefenzittingen, groepswerk, bedrijfsbezoeken en gastcolleges omdat 1) tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten, 2) medestudenten een belangrijke bron van leren zijn en 3) de onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en een evenwaardige vervangopdracht of inhaalmoment niet mogelijk is.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Gewettigde afwezigheden tijdens de labo’s kunnen niet ingehaald worden. De 0-score wordt niet in rekening gebracht bij het onderdeel van permanente evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.