Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Luchtbehandeling36350/3102/2324/1/95
Studiegids

Luchtbehandeling

36350/3102/2324/1/95
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Lintermans Marc
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Theoretisch gedeelte:

In het eerste deel worden de basisbegrippen met betrekking tot comfort en klimaatregeling uitgewerkt. Het tweede deel behandelt de fysische parameters van lucht en het Mollierdiagramma. Dit diagramma is de belangrijkste bouwsteen van luchtbehandelingsinstallaties. In een derde deel worden de verschillende luchtprocessen uitgewerkt en gecombineerd tot complete luchtbehandelingsinstallaties.

Tot slot worden er voorbeelden op zomer- en winterklimaat besproken en uitgewerkt.
 
De cursus omvat de basiskennis van een energiemanager (als HVAC-technieker) en bevat veel oefeningen. Het spreekt voor zich dat de praktische insteek (=oplossen van oefeningen) als zeer belangrijk kan worden beschouwd.

Labo:

Hier krijgt de student de kans om P&ID-schema's te tekenen en inzicht te krijgen in typische HVAC-installaties. Tijdens het labo zullen de studenten debiet-, temperatuur-, relatieve vochtigheids- en drukmetingen op deze installaties uitvoeren.

Aan de hand van de metingen zullen verbanden gelegd worden met de theorie en het energieverbruik van de installatie.

Het labo wordt ingericht volgens de veiligheidsregels van AP die van toepassing zijn op het moment van het labo.

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student kent de basisprincipes van luchtbehandelingsinstallaties.
03. ONTWERP
De student kan het verband tussen comfort, luchtcondities en het gebouw leggen.
De student kan numerieke berekeningen uitvoeren aan de hand van luchttechnische grootheden.
De student kan verschillende luchtprocessen toepassen om de gewenste luchtcondities te bereiken.
De student kent de basisprincipes van koelinstallaties.
04. INSTALLATIE
De student is in staat de verschillende componenten van een luchtbehandelingsgroep te herkennen en in kaart te brengen.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om de link te leggen tussen de koelcyclus in het log-ph-diagram en het elektrische vermogen.
De student is in staat om de parameters die het energieverbruik van een luchtgroep bepalen te identificeren.
06. VERBETERING
De student is in staat om via een Mollierdiagramma en op basis van de comfort- en luchtbehandelingseisen (zomer- en winterklimaat) de belangrijkste grootheden, eigen aan een luchtbehandelingsgroep, te berekenen.
De student kan de koelcyclus van een koelinstallaties op basis van metingen voorstellen in een log-ph-diagram.
De student is in staat het energieverbruik van alle de componenten van een luchtgroep te meten en te evalueren.

Leerinhoud

Theorie:

 • Comfort en comfortparameters (temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid, ...)
 • Basisbegrippen klimaatregeling incl. fysische grootheden van lucht.
 • Het Mollierdiagram (opbouw en toepassingen)
 • De basisluchtprocessen: mengen, warmterecuperatie, verwarming, koeling en vochtregeling.
 • Zomer- en winterklimaatbeheersing

Labo:

 • In kaart brengen van een luchttechnische installatie.
 • Uitvoeren van luchtmetingen om energetische begrippen beter te kaderen.
 • Identificeren van energetische parameters van een luchtgroep.
 • Opstellen van de koelcyclus aan de hand van metingen.
 • De link leggen vanuit de koelcyclus naar het energieverbruik van een koelinstallatie.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal en extra materiaal worden via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • AP-cursus 'Luchtbehandeling', departement IO, PBA Energiemanagement
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges21,00 uren
Practicum en/of oefeningen16,00 uren
Werktijd buiten de contacturen41,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken12,00Digitale tussentijdse evaluatie (gesloten boek)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks48,00Schriftelijke evaluatie (open boek)
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie (gesloten boek) & schriftelijke evaluatie (open boek)
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00Labo

Toetsing (tekst)

Toegang tot de praktijklessen

 • Was je wettig of onwettig afwezig tijdens de les over de veiligheids- en werkafspraken? Dan kunnen we je omwille van veiligheidsredenen niet toelaten tot de daaropvolgende lessen. Je wordt pas opnieuw toegelaten als je de gemiste les over veiligheid zelfstandig via de online leeromgeving hebt ingehaald. Tot die tijd krijg je een 0-score voor alle gemiste onderdelen van de permanente evaluatie en heb je geen recht op een inhaalmoment.

Eenmalige toets tijdens de lesweken

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dit deelexamen.
  Je kan per opleidingsonderdeel maximum 1 gewettigde afwezigheid voor een tussentijdse evaluatie inhalen tijdens de ‘inhaaldag buiten examenreeks’. Hiervoor moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht). Bij ‘gevolgen’ kies je ‘inhaalexamen WEL aanvragen’. De datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ wordt later gecommuniceerd via WebUntis.

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties  

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Aangezien het een groepswerk is, is heel de groep verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van de projectopdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht.