Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Slimme energienetten - Smart Energy Management29949/3102/2324/1/32
Studiegids

Slimme energienetten - Smart Energy Management

29949/3102/2324/1/32
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Geerts Randy, Lathouwers Jef, Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De elektriciteitskast bij je thuis of op een bedrijf is de aansluiting op het elektriciteitsnet. Elektriciteit wordt opgewekt, getransporteerd en wij verbruiken het. 

In praktijk is het verhaal complexer. Lange tijd was het distributieverhaal onveranderlijk. Dit is vandaag niet meer het geval. In deze cursus bestuderen we de distributiewereld.

De gevolgen en enorme veranderingen die de markt momenteel meemaakt en de uitdagingen van de toekomst worden toegelicht en deze vormen een mogelijkheid om hierover te redeneren en te discussiëren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student heeft kennis van de belangrijkste meettoestellen om het energetisch verbruik in kaart te brengen.
02. CONCEPTKEUZE
De student heeft noties van de nood aan smart grids
03. ONTWERP
De student heeft inzicht in hoe smart grids impact hebben op de prijs van energie
04. INSTALLATIE
De student heeft noties van het gebruik en de toepassingen van slimme netten.

Leerinhoud

 • Algemene inleiding netwerken.
 • Meters & Slimme meters: hoe, wat en waarom, toekomst, mogelijkheden en beperkingen.
 • De marktwerking van energie
 • De aandachtspunten bij ons huidige net (verbruik, opslag, netvervuiling, ...)
 • Doelstelling van een slim net (optimalisatie van opwekking en verbruik).
 • Het slimme net.
 • Kritische blik op het slimme elektriciteitsnet.
 • Warmtenetten.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitale evaluatie
Eerste examenperiodeProjectopdracht60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks40,00Digitale evaluatie
Tweede examenperiodeProjectopdracht60,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.