Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energietransmissie23591/3102/2324/1/73
Studiegids

Energietransmissie

23591/3102/2324/1/73
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Andere co-titularis(sen): Vangrunderbeek Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Naast de energieproductie is de transmissie en eventuele opslag van de gegenereerde energie een volgende schakel in het proces.
Zowel de elektrische transmissie alsook stoom, gas en perslucht komen aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kent de verschillende stappen in het distribueren van de belangrijkste energievormen.
De student kan het AREI kaderen binnen de Belgische wetgeving en de filosofie van uitwendige invloeden begrijpen.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om de verschillende stappen en componenten in het transmissie- en distributienet te begrijpen.
De student kan voor het plaatsen van elektrische leidingen en de bijhorende draagsystemen een juiste keuze maken
03. ONTWERP
De student is in staat om de verschillende stappen in de transmissie van de andere energiebronnen (vooral gas, stoom en perslucht) te dimensioneren (leidingverliezen).
05. EXPLOITATIE
De student is in staat de gevaren van elektriciteit op het menselijk lichaam in te schatten.
06. VERBETERING
De student is in staat om de kwaliteit van de elektrische energie te interpreteren en verbeteringen voor te stellen.( THDi en THDu ) en het equivalent schema van kabel begrijpen.

Leerinhoud

 • Distributie van 
  • Stoom.
  • Gas.
  • Perslucht.
  • Elektriciteit.
 • Leidingverliezen, dimensionering en isolatie.
 • Hoogspanning transmissie en distributie
 • Installatietechniek
 • Laagspanningsnetten
 • AREI en gevaren van elektriciteit
 • Powerquality en harmonischen
 • Transformatoren en vermogenschakelaars.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke evaluatie