Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Labo E-productie & transmissie32597/3102/2324/1/48
Studiegids

Labo E-productie & transmissie

32597/3102/2324/1/48
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Andere co-titularis(sen): Vangrunderbeek Olivier
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Energieproductie 2 A OF eerder ingeschreven voor Hernieuwbare energie OF simultaan te volgen met Hernieuwbare energie.

Korte omschrijving

In labo energieproductie en -transmissie wordt in verschillende proeven de volledige energiecyclus doorlopen, gaande van productie over transmissie en distributie naar consumptie-optimalisatie.

Hoe wordt hernieuwbare energie opgewekt? Netkoppeling van duurzame bronnen komt hier aan bod en de schakeling van het transmissienet over hoog-, midden- en laagspanning.

De proeven worden als afzonderlijke modules en teststanden in een hoogtechnologische omgeving aan de student aangeboden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan metingen op R , L en C autonoom uitvoeren en analyseren
03. ONTWERP
De student kan een WKK-dimensioneren uit verbruikscijfers
04. INSTALLATIE
De student kan een netsynchronisatie aansluiten en uitvoeren.
De student kan PV-panelen schakelen, en hiervan de karakteristieken opnemen.
05. EXPLOITATIE
De student is in staat om een industrieel elektrisch schema te lezen en te begrijpen.
De student kan een brandstofcel opstarten en hiervan het rendement en het verbruik berekenen
De student kan harmonische stromen en spanningen opmeten van een frequentiesturing.
De student kan op een bestaande WKK de belangrijkste metingen en berekeningen uitvoeren.
06. VERBETERING
De student kan elektrische fouten zoeken in een schakelkast.
08. ENERGIEBEHEER
De studenten kan opgenomen elektrisch vermogen en geleverde mechanisch / elektrisch vermogen meten en loggen en het rendement bepalen.
10. TEAMPLAYER
De student realiseert de opdrachten via samenwerking met de overige groepsleden.
11. COMMUNICATIE
De student communiceert met de overige groepsleden om een gezamenlijk groepsrapport te realiseren.
12. LEVENSLANG LEREN
De student werkt op een professionele manier met hoogtechnologische toestellen.
De student werkt op een professionele manier aan groepsopdrachten.

Leerinhoud

 • Synchrone generatoren. 
 • Windenergie.
 • Zonne-energie.
 • Persluchtverdeling
 • Netkoppeling opgewekte energieën.
 • Het transmissienet en de distributie.
 • Het schakelen van belastingen.
 • Consumptie van elektrische energie: compensatie van reactief vermogen.
 • Netvervuiling en haar oplossingen.
 • Warmtekrachtkoppeling
 • Brandstofcellen
 • Energiekabels
 • Harmonischen
 • Elektrisch foutzoeken
 • Netsynchronisatie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets eenmalig tijdens de lesweken30,00Mondelinge evaluatie
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)70,00

Toetsing (tekst)

Eenmalige toets tijdens de lesweken

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dit deelexamen.
 • Je kan per opleidingsonderdeel maximum 1 gewettigde afwezigheid voor een tussentijdse evaluatie inhalen tijdens de ‘inhaaldag buiten examenreeks’. Hiervoor moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht). Bij ‘gevolgen’ kies je ‘inhaalexamen WEL aanvragen’. De datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ wordt later gecommuniceerd via WebUntis.

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties 

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens de labo’s omdat tijdens deze contactmomenten praktische beroepsvaardigheden worden aangeleerd die uitsluitend onder begeleiding kunnen plaatsvinden tijdens de ingeroosterde bijeenkomsten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.