Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Professionalisering 213031/3102/2324/1/30
Studiegids

Professionalisering 2

13031/3102/2324/1/30
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanbrabant Bart
Andere co-titularis(sen): De Naeyer Katelijn
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Bij het semester-overschrijdende vak professionalisering 2 dient de student zich in verschillende kleinere groepen een jaar lang te buigen over concrete energieaspecten en verwante opdrachtjes.  

Minstens één deelopdracht (presentatie) van het Portfolio geschiedt in het Engels om hiermee tegemoet te komen aan de taalvaardigheid van de student.

Inoefenen van de meeste professionele basis-skills (soft skills) die van een junior-energiemanager mogen worden verwacht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat een energie gerelateerd item samen te vatten.
06. VERBETERING
De student krijgt inzicht in de eigen talenten en de bijhorende hefboomvaardigheden.
08. ENERGIEBEHEER
De student is in staat om de reeds verworven vakkennis en vaardigheden op een doelgerichte wijze toe te passen in kleine lab-, studie- en praktijkopdrachten.
09. PROJECTMANAGEMENT
De student is in staat om het eigen werk en dat van zijn team te organiseren rekening houdend met de beschikbare middelen en tijd, inclusief het opsporen van de nodige informatie mbt de vraagstelling.
11. COMMUNICATIE
De student is in staat om zijn persoonlijke mening over een onderwerp schriftelijk te formuleren met een correct taalgebruik.
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professioneel rapport op te stellen.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professionele presentatie voor een publiek brengen.
De student krijgt inzicht in de eigen talenten en de bijhorende hefboomvaardigheden.
12. LEVENSLANG LEREN
De student is in staat om te reflecteren over de eigen ervaringen (en die van anderen) en het eigen functioneren en kan hieruit zinvolle lessen trekken. (Talenten)
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om zijn tijdsplanning efficient en effectief te beheren en getuigt van een grote mate van zelforganisatie.
De student werkt op een professionele manier aan  individuele opdrachten en groepsopdrachten.
13. VOORBEELDFUNCTIE
De student is in staat een energie gerelateerd item samen te vatten.

Leerinhoud

 • Workshops
 • Infosessies
 • Debatten
 • Presentaties (Engels en Nederlands)
 • Netwerkevents
 • Talenten ontdekking en begeleiding


Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodePortfolio100,00Evaluatie op basis van de ingediende rapporten, opvolgingsgesprekken en presentatie

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: verplichte aanwezigheid en bijhorende consequenties

 • Aanwezigheid is verplicht tijdens alle contactmomenten omdat de onderwijsactiviteit een vormende waarde heeft en een evenwaardige vervangopdracht niet mogelijk is.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Groepswerk: De groep is verantwoordelijk voor het tijdig indienen. Het laattijdig (na de deadline) indienen van opdrachten resulteert in een 0-score voor die opdracht.
 • Individueel werk: Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.