Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energetisch ontwerpen 234102/3102/2324/1/02
Studiegids

Energetisch ontwerpen 2

34102/3102/2324/1/02
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Thijs Alain
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Zou jij de als energieverantwoordelijke van een bedrijf een nieuwe installatie met mogelijk hoog energetisch verbruik goedkeuren?
Als energieverantwoordelijk ga je ongetwijfeld betrokken worden in het beslissingsproces en goede beslissingen vereisen nu eenmaal een goede kennis van zake.
Willen we daarom dat je expert wordt in elektrisch ontwerpen?
Neen !

We willen wel:
- dat je van zoveel mogelijk onderwerpen basiskennis hebt;
- dat je van deze onderwerpen geen "schrik" hebt om - indien je job dit vereist - jou verder te verdiepen;
- dat je weet hoe je controleberekeningen kan maken;
- dat je weet hoe je een elektrisch schema moet lezen of opstellen;
- …
- … kortom dat je een breeddenkende manier van denken krijgt door inzicht.

We gaan daarom verschillende (elektrische) onderwerpen starten vanuit een theoretische benadering en deze verder aanvullen met de praktische aspecten (berekeningen, schema's, plannen, …).
In energetisch ontwerpen 2 gaan we verder op de informatie van energetisch ontwerpen 1 en gaan we dit nog meer doen vanuit de software EPLAN. Je krijgt een basisopleiding EPLAN, waarbij de nog een aantal elektrische aspecten de revue laten passeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kanĀ de structuur en de mogelijkheden van het EPLAN CAE systeem bevatten en doorzien.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om een compleet EPLAN-project op te zetten en grafisch uit te werken m.i.v. het toepassen van de automatische uitwerkingen zoals kruisverwijzingen en inhoudsopgave.
03. ONTWERP
De student is in staat om een eenvoudig project volledig om te zetten in een correct uitgewerkt eplan-project.
04. INSTALLATIE
De student kan een volledigeĀ documentatieĀ opstellen en interpreteren in Eplan.
05. EXPLOITATIE
De student kan een bestaande installatie tekenen in eplan alsook aanpassingen doorvoeren.
06. VERBETERING
De student kan een project, ontwikkeld in eplan aanpassen en verbeteren.

Leerinhoud

 • Zie Energetische ontwerpen 1 - we bouwen verder op dit deel en breiden dit uit met
  • Wetgeving
  • Huishoudelijke installatie
  • Kabel (begrip en berekeningen
  • Kortsluitberekeningen als begrip
  • Netsystemen met contactspanning
 • EPLAN als softwarepakket
  • Uitdieping van de software
  • Toepassing, ontwerpen van schema's
 • RELUX als 3D softwarepakket

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Oefeningen die tijdens de les door de docent worden gezien
 • Voor dit OLOD kunnen externe bezoeken (bedrijfsbezoek, werfbezoek, ...) georganiseerd worden. Bijkomende kosten zijn ten laste van de student.
 • Eigen laptop met software Eplan (Eplan-software gratis te verkrijgen via Eplan). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding. 

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks60,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)40,00EPLAN opdrachten

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.