Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Big-Dataverwerking 335058/3102/2324/1/11
Studiegids

Big-Dataverwerking 3

35058/3102/2324/1/11
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Geerts Randy, Lathouwers Jef
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

eerder ingeschreven voor Big-Dataverwerking 1 OF eerder ingeschreven voor Big Data verwerking A OF eerder ingeschreven voor Energiebeheer A.

Korte omschrijving

Studenten maken zelf een toepassing om energiedata binnen te lezen en te visualiseren op een dashboard.

Ze leren verschillende technieken om energiedata visueel voor te stellen en hieruit conclusies te trekken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan basisinstructies toepassen om bestandsindelingen in te lezen en te wijzigen.
De student kan basisinstructies toepassen om een werkend programma te bekomen.
02. CONCEPTKEUZE
De student kan eenvoudige programma's maken om het verwerken van grote databestanden te automatiseren.
03. ONTWERP
De student kan voldoende veiligheden inbouwen in zijn programma en een verkeerdelijk gebruik van zijn programma voorkomen.
De student kan aan de hand van de aangeleerde technieken data selecteren uit een databank en hieruit grafieken maken en aanpassen.
De student kan aan de hand van de aangeleerde technieken een eenvoudig model trainen en toepassen op een dataset.
06. VERBETERING
De student kan een (eenvoudig) probleem volledig analyseren en een gestructureerd programma schrijven om tot een geautomatiseerde oplossing te komen voor het probleem.

Leerinhoud

 • Werken met Power BI en hierin visualisaties maken van grote datasets
 • Dashboards maken die energieverbruik monitoren
 • Node-Red 
 • Sensordata ophalen via MQTT

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
 • Eigen laptop met software 'Power BI' (gratis te installeren). Laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeProjectopdracht100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie tijdens de contactmomenten

 • Er vinden twee evaluatiemomenten plaats tijdens de lesweken over de projectopdrachten.
 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.