Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Elektriciteit, machines en aandrijvingen35051/3102/2324/1/64
Studiegids

Elektriciteit, machines en aandrijvingen

35051/3102/2324/1/64
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanbrabant Bart, Van Mol Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In onze technologische wereld werkt bijna alles op elektrische energie. Als toekomstige bachelor Energiemanager is het dan ook geen overbodige luxe om deze materie ten volle te beheersen.
De basiskennis van zowel de gelijkstroom- als de wisselstroomtheorie geven wij je mee in de eerste cursussen.

Wanneer je het woord 'machine' opzoekt op Wikipedia, dan vertelt de site je dat het een mechanisme is dat een vorm van beweging of energie kan omzetten in een andere vorm van beweging of energie.

Deze cursus behandelt enkel "elektrische machines", wat volgens de vorige definitie neerkomt op mechanismen die elektrische energie omzetten in beweging, of beweging in elektrische energie.

Nagenoeg elke machine die de mens ooit gebouwd heeft om elektrische energie om te zetten in een vorm van beweging, komt neer op één of andere vorm van een motor, een machine die elektriciteit omzet in een cirkelvormige beweging. Bijna alle andere vormen van beweging die industrieel beschikbaar zijn, zijn omzettingen van deze cirkelvormige bewegingen naar een andere vorm. Vergelijk het met de fiets die een rechte weg aflegt, maar gebaseerd is op de cirkelvormige beweging van de pedalen.

Dit vak behandelt dan ook de verschillende types motoren in detail, en de principes waarop zij gebaseerd zijn. De bouwvorm en werkingsprincipes zijn afhankelijk van de toepassing, de geaardheid van het voedingsnet en van de vereisten die aan het type motor gesteld worden.

Daarnaast wordt ook de transformator en zijn verschillende uitvoeringen behandeld, een apparaat dat puur op elektrische werking gebaseerd is en onmogelijk uit onze industriële omgeving weg te denken is.

Ook de aandrijftechnieken gebruikt binnen de wereld van machines wordt toegelicht met een verduidelijking van de gebruikte elektronische componenten.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student onderkent de verschillende elektrische componenten.
De student is in staat om de gevolgen van wijzigingen in de elektrische componenten te doorgronden.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om eenvoudige elektrische ketens te ontwikkelen en/of te verbeteren.
De student is in staat om de invloed van alle elektrische componenten in een keten te doorgronden.
De student verstaat en doorgrondt het gedrag van een gekozen DC motor voor de gevraagde problematiek (vermogen, type motor, …)
De student verstaat en doorgrondt het gedrag van een gekozen AC motor voor de gevraagde problematiek (vermogen, type motor, …)
De student verstaat en doorgrondt het gedrag van een gekozen transformator voor de gevraagde installatievereisten.
De student heeft inzicht in de basiscomponenten van de elektronica.
De student is in staat om het gedrag van deze basiscomponenten in schakelingen te verklaren
03. ONTWERP
De student is in staat om de juiste elektrische componenten te selecteren en/of toe te voegen om het gedrag van de keten te beînvloeden.
De student begrijpt de elementen waaruit een frequentieregelaar is opgebouwd.
De student is in staat om de vaak voorkomende sensoren in een schakeling te erkennen.
De student is in staat om het gedrag van de meest voorkomende sensoren in een schakeling te analyseren.
04. INSTALLATIE
De student is in staat om eenvoudige gelijk- en wisselspanningsoefeningen op te lossen.
De student is in staat om het gedrag van de verschillende gekozen machines te kunnen analyseren in de (gevraagde) installatie.
De student is in staat om een gekozen machine te kunnen integreren in een nieuwe of bestaande installatie.
06. VERBETERING
De student kan een bestaande installatie (energetisch) verbeteren door een aangepaste keuze te maken van de behandelde machines.
De student kan verklaren hoe AC-motoren aangedreven kunnen worden via frequentie-omvormers.
De student is in staat om eenvoudige elektrische ketens te doorgronden om de gevolgen van wijzigingen in deze keten te voorspellen.

Leerinhoud

 • Gedrag van een weerstand, condensator en spoel op gelijkspanning
 • Oplossen van gemengde kringen
 • Rendement, verbruik en vermogen van gelijkstroomkringen berekenen
 • Magnetisme
 • Gedrag van een weerstand, condensator en spoel op wisselspanning
 • Vectorieel, goniometrisch (en complex) oplossen van gemengde wisselstroomkringen
 • Berekenen van actief, reactief en schijnbaar vermogen
 • Berekenen en verbeteren van de arbeidsfactor
 • Driefasige systemen
 • Werking van de gelijkstroommotor
 • Aansluitingen en aanloop van de gelijkstroommotor
 • Bouw van de gelijkstroommotor
 • Studie van de eenfasige transformator: werking, uitvoering en tests
 • Studie van de driefastige transformator: werking en uitvoering
 • Werking van de asynchrone en synchrone motor
 • Soorten en aanloop van de asynchrone en synchrone motor
 • Bouw en beveiliging van de asynchrone en synchrone motor
 • Onderhoud van motoren
 • De energie-efficiënte motoren: classificatie en types
 • Werking en bouw van de stappenmotor
 • Werking en bouw van de servomotor
 • Opmerking: in alle onderdelen is er speciale aandacht voor het energetische aspect
 • Verbeterde controle van motoren- met drives
 • Halfgeleiders en hun toepassingen
 • Frequentieregelaars
 • Kleine bijzondere motoren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • Beschikbare literatuur
  • Informatie en documentatiebronnen
  • PowerPointpresentaties
  • Filmpjes
  • AP-cursus 'Elektriciteit Gelijkstroomtheorie', departement IO, PBA Elektromechanica
  • AP-cursus 'Elektriciteit Wisselstroomtheorie', departement IO, PBA Elektromechanica
  • AP-cursus 'Elektrische machines, departement IO, PBA Elektromechanica
  • AP-cursus 'Aandrijvingen', departement IO, PBA Elektromechanica
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges65,00 uren
Werktijd buiten de contacturen91,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks80,00Digitale evaluatie (multiple choice vragen, open vragen, oefeningen,...)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie (multiple choice, open vragen, oefeningen,...)

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie tijdens de hoor- en/of werkcolleges

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Het is organisatorisch onmogelijk een gemiste test in te halen.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.