Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Hernieuwbare energie35052/3102/2324/1/01
Studiegids

Hernieuwbare energie

35052/3102/2324/1/01
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In dit vak gaan we dieper in op de noodzakelijkheid en de verschillende manieren om duurzame energie aan te wenden en om te zetten in een bruikbare energievorm.

Zo bekijken we de productie van warmte via zonneboilers en de productie van elektriciteit via PV-panelen. Een belangrijk hoofdstuk handelt over de dimensionering en uitwerking van een WKK-installatie.

Tenslotte worden in dit vak ook brandstofcellen en windmolens behandeld.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student is in staat om de terugverdientijd te berekenen van een installatie met betrekking tot de inzetting van hernieuwbare energie.
02. CONCEPTKEUZE
De student is in staat om een keuze te maken van hernieuwbare energievorm en -technologie in functie van de eisen.
03. ONTWERP
De student is in staat om een maatschappelijk verantwoorde technische oplossing uit te werken met betrekking tot de inzetting van hernieuwbare energietechnologie.
De student is in staat om een PV-installatie volledig te dimensioneren.
De student is in staat om een thermische zonne-installatie volledig te dimensioneren.
De student is in staat om het energetisch potentieel van een waterstroom te berekenen en te evalueren.
De student weet welke data hij nodig heeft om een installatie op basis van HE te dimensioneren
De student is in staat om een eenvoudige dimensionering van een brandstofcel uit te voeren.
De student is in staat om een eenvoudige dimensionering van een warmtekrachtkoppeling uit te voeren.
De student is in staat om een eenvoudige dimensionering van een windmolen uit te voeren.
06. VERBETERING
De student kan de verkregen data verwerken tot een bruikbare vorm

Leerinhoud

  • Zonne-energie (PV en zonnecollectoren).
  • Windenergie.
  • Waterkracht.
  • Brandstofcellen.
  • Warmtekrachtkoppeling.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges52,00 uren
Werktijd buiten de contacturen104,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijke evaluatie
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke evaluatie