Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Economie basics35053/3102/2324/1/35
Studiegids

Economie basics

35053/3102/2324/1/35
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Economie, wat doe je ermee? Heb je je ook al wel eens de vraag gesteld wat economie nu eigenlijk betekent? Waarom het zo belangrijk blijkt in de media en hoe al die beslissingen en gebeurtenissen een impact kunnen hebben op jouw leven en toekomst?

Of je nu een student bent in een economische richting, of net ambitie hebt om te gaan werken in een heel ander domein, economische beslissingen en gebeurtenissen zullen steeds een invloed hebben op jouw leven en dat van jouw klanten.

Je hoeft daarom geen expert te worden in economie, maar het begrijpen van de gevolgen die bepaalde beslissingen en gebeurtenissen kunnen hebben, kan je wel helpen om zelf betere keuzes te maken. Elke sector, elk gezin, elk bedrijf maakt immers deel uit van de economie en zal er dus door beïnvloed kunnen worden. In dit opleidingsonderdeel bekijken we enkele aspecten van de economie en hoe deze een invloed kunnen hebben op bedrijven en gezinnen.

In deze onderwijseenheid komen de belangrijkste begrippen uit de micro en macro economie aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student heeft inzicht in de totstandkoming van marktprijzen in industriele markten en de invloed van overheidsinterventies op deze prijs.
de student kan macro-economische begrippen interpreteren
08. ENERGIEBEHEER
De student begrijpt porducenten- en consumenentgedrag evenals de werking van de consumptie- en gezondheidsindex
De student kan belangrijke bedrijfseconomische parameters interpreteren zoals cash-flow, return-on-investment en total-cost-of-ownership.
12. LEVENSLANG LEREN
Aan de hand van voordelen uit de praktijk wordt elke les de theorie getoetst aan de werkelijkheid en even besproken in groep. De student leert zo de media te beluisteren en met een kritische blik de nieuwsberichten/boodschappen te analyseren.

Leerinhoud

  • Micro-economie: Marktevenwicht, producenten- en consumentengedrag, elasticiteit, overheidsinterventies.
  • Macro-economie: Conjunctuur, economische kringloop, geldmarkt en inflatie.

Studiematerialen (lijst)

Economie, wat doe je ermee?Verplicht‚ā¨ 40,50
  • Auteur: Karolien Van Riel

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Het cursusmateriaal (inclusief voorbeeldoefeningen & -examenvragen) wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie