Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Professionalisering 113022/3102/2324/1/15
Studiegids

Professionalisering 1

13022/3102/2324/1/15
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Tijdens dit vak worden bedrijfs- en beursbezoeken gepland, voorafgegaan door een inleiding op de campus. Dit vak werd immers bewust in het eerste jaar gepland, terwijl de energiekennis op dit moment nog relatief beperkt is. Het is de bedoeling de student kennis te laten maken met concrete, bestaande grote installaties, om hen meteen in aanraking te laten komen met de verschillende aspecten en de grootschaligheid van industriële activiteiten en het energiegebruik dat daarmee gepaard gaat.

Het drukt de student meteen in een boeiende en uitdagende realiteit, maar bovenal zal door de verschillende lectoren in de theorielessen dankbaar verwezen worden naar de bezochte installaties.

Beursbezoeken anderzijds dompelen de student onder in de state-of–the-art oplossingen die de industrie momenteel ter beschikking heeft en toont een beter beeld hoe de sector technologisch evolueert. Dankzij specifieke opdrachten kan de student een grote toegevoegde waarde halen uit deze beurs- en bedrijfsbezoeken.

Naast de bedrijfs- en beursbezoeken kunnen er ook eenvoudige energie gerelateerde opdrachten gevraagd worden.

Tijdens workshops worden basisvaardigheden van de verschillende opleidingsonderdelen ingeoefend.

 

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De studenten kunnen de relevante informatie nodig voor de opdrachten opzoeken en implementeren.
De student ontwikkelt een basiskennis van de beschikbare (energetische) processen in de industrie.
De student is in staat om op basis van één of meerdere energieverbruikers een eerste inschatting te maken van het energieverbruik en dit energieverbruik te analyseren.
10. TEAMPLAYER
De student kan individueel of met hulp van medeteamleden de opgegeven oefeningen uit verschillende vakgebieden oplossen.
Teamleden kunnen hun oplossingsmethode en leerstof voldoende verduidelijken aan de medestudenten, zodat ieder teamlid op begrijpbare wijze uitleg krijgt.
11. COMMUNICATIE
De student kan het internet en e-mailverkeer op een zakelijk correcte manier gebruiken.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professioneel rapport op te stellen.
De student kent de belangrijkste aandachtspunten om een professionele presentatie voor een publiek brengen.
12. LEVENSLANG LEREN
Student leert inschatten in welke mate hij de geziene leerstof heeft verwerkt.
De student is in staat om aan de hand van metingen de eerste inschatting van het energieverbruik te optimaliseren en hieruit conclusies te trekken.
De student is in staat om op een beknopte en gestructureerde manier in het nederlands en het engels te rapporteren over de bezoeken en activiteiten die vallen onder het vak marktexploratie.

Leerinhoud

 • Beursbezoeken
 • Bedrijfsbezoeken
 • Congressen, netwerkevents en seminaries
 • Eenvoudige energie gerelateerde opdrachten
 • Infosessies
 • Tijdens workshops worden basisvaardigheden van de verschillende opleidingsonderdelen ingeoefend.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeOnderzoeksopdracht100,00Individueel ingediende verslagen en aanwezigheden

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie tijdens contactmomenten

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dat onderdeel van de permanente evaluatie.
 • Bij gewettigde afwezigheden moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht steeds binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer van overmacht). Je duidt vervolgens aan dat je de lessen niet zal kunnen volgen voor dit OLOD. Je kan dan, indien organisatorisch mogelijk, maximum 2 gewettigde afwezigheden inhalen. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de lector. De behaalde punten van het inhaalmoment vervangen de 0-score van de gemiste evaluatie.
 • Als je de start van dit opleidingsonderdeel hebt gemist omdat je later bent ingeschreven, dan krijg je in overleg met de lector vervangtaken voor de gemiste verplichte aanwezigheden. Hiervoor dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met de betrokken lector.

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.