Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Meet- en regeltechnieken ENE32598/3102/2324/1/82
Studiegids

Meet- en regeltechnieken ENE

32598/3102/2324/1/82
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Boeren Roy, Geerts Randy, Van de Peer Filip
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit olod behandelt de basisprincipes voor het meten van druk, niveau, debiet en temperatuur in diverse industriële omgevingen en hun typische randvoorwaarden. De bedoeling is dat studenten een meetsysteem of -technologie herkennen, en tot slot een gemotiveerde selectiebepaling (soort en type meetsysteem) kunnen maken op basis van de gestelde eisen. Deze basiskennis moet uiteindelijk ook resulteren in het volgens de regels van de kunst installeren van de diverse meetsystemen met het oog op veiligheid, meetnauwkeurigheid, tolerantie, enz ...!

Het tweede deel van deze cursus betreft de moderne technologieën waarop 'slimme' gebouwbeheersystemen gebaseerd zijn, en in welke richting deze sensoren en sturende systemen evolueren.(IoT)

De typische sensoren uit dit vakgebied komen uiteraard aan bod.

OLR-Leerdoelen (lijst)

01. CONCEPTUELE ANALYSE
De student kan verschillende meetprincipes herkennen en ze begrijpend verklaren m.b.t. hun functionaliteit in de wereld van de procesindustrie.
02. CONCEPTKEUZE
De student kent de voor- en nadelen en beperkingen van de verschillende meetprincipes om zo het juiste type sensor te kiezen, afhankelijk van de toepassing.
De student kan datasheets en tabellen gebruiken om meetresultaten te interpreteren.
03. ONTWERP
De student kent de verschillende meetprincipes die als ‘Totalisers’ worden ingezet, ter afrekening van energiestromen.
De student heeft inzicht in moderne gebouwbeheersystemen en de specifieke sensoren.
De student heeft kennis van moderne korte- en lange afstands communicatieprotocols, specifiek voor IoT toepassingen.
04. INSTALLATIE
De student kan meetresultaten omrekenen naar de gemeten procesgrootheden.
De student kan installatievoorwaarden opzoeken en respecteren met het oog op onderhoud/storingsanalyse of re-engineering.

Leerinhoud

 • Inleiding en kadering van procesmeetprincipes
  • Temperatuurmetingen
  • Druk- en drukverschilmetingen
  • Debietmetingen
  • Niveaumetingen
 • Energiegerelateerde meettechnieken zoals Totalizers voor afrekeningsdoeleinden
 • Inleiding in gebouwenbeheer volgens de huidige stand der techniek en Smart Buildings
 • Edge computing via Raspberry Pi en het leren kennen van de mogelijkheden van sensing en acting
 • Inleiding en kadering van het Labo Smart Buildings, opdat we in het labo meteen 'hands-on' aan de slag kunnen

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • PowerPointpresentaties
  • Kennisclips
  • AP-cursus 'Meetsensoren' en cursus 'Meettechnieken en Smart buildings ENE', departement IO, PBA Energiemanagement
  • ...
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges32,00 uren
Werktijd buiten de contacturen46,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets eenmalig tijdens de lesweken65,00Digitale evaluatie (cursus, presentaties én vakinhoud gastspreker)
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks35,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie (cursus, presentaties, vakinhoud gastspreker...)

Toetsing (tekst)

Algemeen

 • Dit vak bestaat uit twee delen:
  1. Deel Meetsensoren - samen met PBA EM - evaluatie tijdens lesweken in eerste zit & in examenreeks in tweede zit
  2. Deel Meet- en regeltechnieken - specifiek voor PBA ENE - evaluatie in de examenreeks in eerste zit & in examenreeks in tweede zit
 • Voor beide onderdelen legt de student afzonderlijk een evaluatie af. Dit betekent dat de student twee evaluaties/examens moet afleggen die (mogelijks) niet op dezelfde dag vallenDe verdeling van beide evaluaties is raadpleegbaar bij Toetsing (lijst).

Eenmalige toets tijdens de lesweken

 • Bij afwezigheid krijg je een 0-score voor dit deelexamen.
  Je kan per opleidingsonderdeel maximum 1 gewettigde afwezigheid voor een tussentijdse evaluatie inhalen tijdens de ‘inhaaldag buiten examenreeks’. Hiervoor moet je het ziekteattest of bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen in iBaMaFlex uploaden via de module ‘mijn afwezigheden’ (attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht). Bij ‘gevolgen’ kies je ‘inhaalexamen WEL aanvragen’. De datum van de ‘inhaaldag buiten examenreeks’ wordt later gecommuniceerd via WebUntis.