Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Regeltechnieken ENE24232/3102/2324/1/42
Studiegids

Regeltechnieken ENE

24232/3102/2324/1/42
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Pauwels Bert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je bestudeert de theoretische basis van de regeltechniek. Uit voorbeelden leer je de methoden om de processen en regelkringen schematisch voor te stellen. Met behulp van deze schema's stel je de regelketens wiskundig voor via formules. Je bestudeert de standaard P-, PI- en PID-regelingen. Dit laat je toe om de instelparameters van de regelapparatuur te bepalen.

We doen dit steeds aan de hand van alledaagse energetisch geƶrienteerde industriƫle voorbeelden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student herkent en bepaalt de parameters van een proces (0de-, 1ste-, 2de orde of integratorprocessen) aan de hand van opgenomen grafieken, waardoor een PID-regelaar juist kan ingesteld worden.
03. ONTWERP
De student is in staat om regeltechnische schema's (waaronder P&I-D's, Blokkendiagrammen, ...) te tekenen en te interpreteren.
De student is in staat de basisproces-beweringen in de industrie energetisch te begrijpen (minstens : reactor-balans, destillatie, warmtewisselaars, stoomproductie)
06. VERBETERING
De student is in staat om een juiste regelstrategie te kiezen(minstens cascade, Split-range, Feed-Forward, APC) op een complexere regeluitdaging.

Leerinhoud

 • Voornaamste begrippen, symbolen en signalen uit de regeltechniek : het standaard "blokken-regelschema" 
 • P&I-D schema's + herkennen van een regelkring 
 • Proces-techniek : rendement gasinstallatie + destillatie + reactor-chemie + exergie/energie + Conti-verdamping + koud punt 
 • Processen 
 • De regelaar
 • De regelkring + tuning van een regelkring 
 • De belangrijkste complexe regel-strategieën + APC 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Al het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP-syllabus 'Regeltechnieken ENE', departement IO - PBA Energiemanagement
  • Powerpointvoorstellingen (Ingesproken-lessen-filmpjes & Slides & Bordnota's);
  • Opgenomen lessen
  • Extra info tijdens de lessen;
   • P&I-D miniplant;
   • Verschillende tuning-regels;
   • Praktische industriële voorbeelden van in de les;
   • Internetsites in cursus en lessen;
   • Ketelhuis-sturing, Pinch-technologie, Destillatie, ...
   • ...
  • Proefexamens, voorbeelden, sites, ...
 • Eigen laptop, laptopspecificaties terug te vinden in de startbrochure van de opleiding.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks90,00Digitale evaluatie. De student mag het formularium gebruiken.
Eerste examenperiodeVaardigheidstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)10,00P&ID-opdracht & peerevaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie. De student mag het formularium gebruiken.

Toetsing (tekst)

Permanente evaluatie: laattijdig indienen van opdrachten en bijhorende consequenties

 • Het laattijdig (na de deadline) indienen van een opdracht resulteert in een 0-score voor die opdracht. Kan je omwille van medische redenen of overmacht jouw opdracht niet tijdig indienen? Dan moet je het ziekteattest of het bewijs van overmacht binnen de 2 kalenderdagen uploaden in iBaMaFlex via de module ‘mijn afwezigheden’. Bij ‘gevolgen’ kies je de optie ‘Ander’ en schrijf je ‘deadline opdracht’. Je dient de opdracht binnen de 2 kalenderdagen in nadat deze wettige reden is opgehouden te bestaan. Opgelet: attesten voor deelname aan een rijexamen, privéafspraken, etc. vallen niet onder de noemer overmacht.