Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Ondernemerschap25394/3102/2324/1/71
Studiegids

Ondernemerschap

25394/3102/2324/1/71
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 3
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Vanbrabant Bart
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Je leert in dit opleidingsonderdeel meer over de concrete werking van bedrijven en je zal instaat zijn om in te zien of ondernemen iets voor jou is.

De 10 geboden van het ondernemerschap, starten als zelfstandige, een financieel/business plan opstellen..... het komt allemaal aan bod om je wegwijs te maken in de ondernemerswereld en je ondernemingszin aan te wakkeren.

Naast een aantal macro-economische aspecten (arbeidsverdeling, globalisering, beroepsethiek) wordt ingezoomd op structuren om een (productie-)bedrijf efficiënt te organiseren.

Een bedrijf kan slechts aangestuurd worden door competente teams van medewerkers. Een aantal modellen van gedragstypologie, leiderschap en aspecten van strategisch management komen hierbij aan bod. Verder leer je ook hoe de ideale mix van een productieproces kan georganiseerd worden om een maximale opbrengst te bekomen. Hierbij kijken we ook naar kwaliteitsmodellen, productieprocessen, lean production,...

Ook financiële aspecten en kwaliteitssystemen voor de bedrijfsvoering komen aan bod. Balansanalyse en investeringsbeslissingen worden uitvoerig behandeld waardoor de student in staat moet zijn om de financiële gezondheid van een bedrijf te kunnen inschatten.OLR-Leerdoelen (lijst)

05. EXPLOITATIE
De student kan het verband opsommen/beschrijven tussen de verschillende onderdelen/afdelingen in een bedrijf (incl. de relatie met de omgeving)
De student kan belangrijke operationele optimalisatietechnieken toepassen binnen een gegeven bedrijfscontext.
08. ENERGIEBEHEER
De student kan op een reflexieve manier zijn/haar toekomstige rol als professional (ethiek) binnen een gegeven organisatie voorspellen.

Leerinhoud

 • Omgevingsfactoren en organisaties (arbeid, globalisering, beroepsethiek, normen en waarden, competente organisatievormen, veiligheid)
 • Management en leiderschap (leerproces, leiderschap, motivering van medewerkers, strategisch management van organisaties)
 • Starten als ondernemer of als zelfstandige
 • Business plan, financieel plan
 • Alternatieve financiering
 • Productieprocessen en bedrijfsplanning (stuk-, serie- en celproductievomen, bedrijfsplanning, lean production technieken)
 • Systeembeschikbaarheid en risicobeheer (onderhoud, MTBF, OEE, Product Lifecycle Management, KPI's, risicoanalyses, SLA)
 • Kwaliteitsmodellen (EFQM, ISO9000, QS9000, ISO14001)
 • Balansanalyse, resultatenrekening
 • Liquiditeits-/solvabilteitsratio's, rendement van een onderneming
 • Investeringsanalyse voor een onderneming
 • Enkele inspirerende sessies om de ondernemingszin aan te wakkeren

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.
  • AP-cursus 'Ondernemerschap', departement IO, PBA Elektromechanica
  • Lesnota's en PowerPointpresentaties
  • Voorbeeldoefeningen en voorbeeldexamenvragen
 • Handboek 'Economie, wat doe je ermee?' - Karolien Van Riel - Owl Press - 2de editie (aangekocht bij het vak Economie basics)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen58,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Digitale evaluatie