Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
EPB en comfort36351/3102/2324/1/32
Studiegids

EPB en comfort

36351/3102/2324/1/32
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in het energiemanagement, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

In EPB & comfort wordt in het eerste hoofdstuk het verband tussen comfort en de bouwkundige gegevens van een gebouw gelegd. Ook richtwaardes voor de verschillende comfortparameters in functie van de toepassing worden besproken.
Vervolgens wordt de nieuwe EPB-regelgeving toegelicht en behandeld. De regelgeving rond Energie Prestatie en Binnenklimaat geeft de vereisten weer waaraan nieuwe gebouwen (of wijzigingen eraan) moeten voldoen met betrekking tot isolatie, ventilatie en comfort.
In het laatste hoofdstuk zal ook de bouwakoestiek behandeld worden. Er wordt nagegaan hoe geluid gemeten wordt en hoe ervoor gezorgd kan worden dat het geluid van een installatie binnen de gestelde geluidsgrenzen gehouden kan worden.

OLR-Leerdoelen (lijst)

02. CONCEPTKEUZE
De student kan berekenen welk ventilatiedebiet er in een ruimte vereist is.
06. VERBETERING
De student weet wat de impact is van de verschillende parameters op het comfort.
De student kan op basis van een aantal metingen het comfort in een ruimte bepalen.
De student kan conclusies trekken uit een geluidsmeting.
08. ENERGIEBEHEER
De student weet welke stappen er in de EPB-procedure aanwezig zijn.
De student kan de geldende EPB-wetgeving terugvinden en toepassen.

Leerinhoud

  • Comfort en comfortparameters (temperatuur, vochtigheid, luchtsnelheid, ...);
  • EPB-regelgeving (eisen en procedure);
  • Ventilatie (residentieel en niet-residentieel);
  • Geluid (meten, beoordelen).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Het cursusmateriaal wordt via de online leeromgeving ter beschikking gesteld.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke evaluatie
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijke evaluatie