Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Brand & explosie21048/3105/2324/1/17
Studiegids

Brand & explosie

21048/3105/2324/1/17
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Co-titularis(sen): Hermans Geert, Stevens Wendy
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Brand is een uitgelezen vertrekpunt om een breed onderwerp als veiligheid te exploreren. Tegelijk is brand misschien wel het meest democratische risico ooit. Brand is het ergste wat een organisatie kan overkomen en elke veiligheidsdeskundige wordt hiermee geconfronteerd. Er wordt vertrokken van de beïnvloedende factoren bij het onstaan van brand en explosie en wat de gevolgen kunnen zijn voor mens en organisatie. Inzicht in de verschillende brandpreventie-maatregelen en brandbestrijdingstechnieken laten toe om mensen en infrastructuur in een organisatie te beschermen tegen dit risico.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft de oorzaken, het verloop, de kenmerken en gevolgen van brand en explosie.
De student interpreteert de regelgeving en de technische achtergrond m.b.t. actieve en passieve brandpreventie.
De student past de verschillende principes van brandpreventie en brandbestrijding toe aan de hand van praktijkvoorbeelden.
levenslang leren
De student beschrijft de immer evoluerende wetgeving en consulteert hiertoe de geschikte bronnen.
De student legt de wetgeving m.b.t. brand en explosie uit
operationaliseren
De student gebruikt de courante kleine blusmiddelen, blust een beginnende brand en bestrijdt een kleine kamerbrand in team (via praktijk blusoefeningen).
De student interpreteert de brandnormen en past deze toe.
De student kiest de meest effectieve brandpreventie- en brandbestrijdingsmiddelen en werkt gepaste organisatorische maatregelen uit.
De student verklaart hoe brand en explosie kunnen worden voorkomen en bestreden.
De student verleent advies omtrent gebruik van materialen en compartimentering van gebouwen.

Leerinhoud

1. Brand & explosie | introductie
•ontstaan en verloop
•soorten, kenmerken, indeling & karakteristieken
•gevolgen voor mens, infrastructuur, organisatie, milieu, …
•voorbeelden en statistieken
•bouwmaterialen

2. Wetgeving, uitvoeringsbesluiten en normen 
Welzijnswet, ARAB, CODEX, Basisnormen bijlagen 1 tem 6, AREI 


3. Brandpreventie
•principes van brandpreventie
•wetgeving brandpreventie
•ATEX-richtlijnen
•reactie bij brand & weerstand tegen brand
•detectie, melding, waarschuwing & alarm
•organisatie van brandpreventie
•compartimentering
•vuurvergunning
•rookwarmteafvoer en rookkoepels

4. Brandbestrijding
•principes van brandbestrijding
•wetgeving brandbestrijding
•interne & externe brandweerdiensten
•blusmiddelen & blussystemen
•voorzieningen voor brandweer
•organisatie van brandbestrijding

5. Evacuatieplannen en -noodplanning 
•wetgeving
•signalisatie
•organisatie evacuatieoefeningen en evaluatie van evalueren
noodplanning

6. Opslagplaatsen van ontvlambare vloeistoffen

7. Exlosieveiligheid en -beveiliging: explosieveiligheidsdocument, zonering, ATEX en beveiliging

 

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Cursus brand en explosie 
• De wet, ARAB en Codex over het welzijn op het werk 
• De powerpoint presentaties over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het behaalde cijfer op dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat preventieadviseur niveau II.