Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Energie21052/3105/2324/1/56
Studiegids

Energie

21052/3105/2324/1/56
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Verelst Frank
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De verschillende vormen van energieopwekking worden toegelicht. Hoe kan er aan energiebeheer en energiebesparing worden gedaan? Welke eisen stelt de wetgever?  Ook worden de verschillende vormen van duurzame energietechnieken toegelicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student beschrijft de verschillende duurzame energieƫn en formuleert uit verschillende alternatieven een gepast voorstel.
kwaliteitszorg
De student beschrijft hoe verantwoord om te gaan met energie, en beschrijft de mogelijkheden tot energiebesparing.
De student motiveert de financiƫle en maatschappelijke impact van energie in een lokale of europese context.
operationaliseren
De student beschrijft hoe energie wordt opgewekt en wat hierbij de rendementen zijn.
De student maakt een energiebalans op.

Leerinhoud

 • Energiebronnen en energieproductie
 • Energiebeheer
 • Energiewetgeving
 • Rationeel energiegebruik
 • Monitoring energiegebruik
 • De energiemarkt

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Het cursusmateriaal wordt via Digitap ter beschikking gesteld

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges19,50 uren
Werktijd buiten de contacturen58,50 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt digitaal afgenomen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Dit examen wordt digitaal afgenomen, tenzij dit om technische redenen niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

 • Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van certificaat Milieucoördinator niveau B.
 • Het certificaat Milieucoördinator niveau B, zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kan binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.
 • Het behaalde cijfer voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B.
  De certificaten Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B, zitten verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid