Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Verantwoord ondernemen21068/3105/2324/1/18
Studiegids

Verantwoord ondernemen

21068/3105/2324/1/18
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 2
In andere opleidingen:
  • Bachelor in de elektromechanica als Sustainable Business Management
  • International programmes Industry and Environment als Environmental management
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Hermans Geert, Van der Sypt Gert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.03.2024 (2de semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen wordt in verschillende delen geanalyseerd, kritisch benaderd en geïnterpreteerd. De SDG's (Sustainable Development Goals) lopen als rode draad doorheen de cursus.

De historie van klimaatwijziging en de invloed daarvan op de omgeving en de onderneming worden besproken.
Uit milieuoverweging worden ecodesign, ecoconstructie en het nieuwe business model Cradle to Cradle toegelicht.

Ook energie, mobiliteit en goed bestuur komen aan bod.

Beginselen van overheidsbeleid, met inbegrip van de wetgeving overheidsopdrachten worden hier toegelicht.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student analyseert en herkent zelfstandig (on)verantwoord ondernemen.
De student herkent de verschillende kerngebieden die aan bod komen bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).
kwaliteitszorg
De student selecteert de meest kwaliteitsvolle oplossingen ten behoeve van verantwoord ondernemen.
projectmanagement
De student evalueert de principes van de wetgeving op overheidsopdrachten.
voorbeeldfunctie
De student stelt mogelijke verbeterpunten of oplossingen voor t.b.v. goed bestuur.

Leerinhoud

Wat is MVO

CDM

Milieu

Ecodesign - C2C

Energie

Mobiliteit

Goed bestuur

MVO prestaties

Beginselen van overheidsopdrachten

Studiematerialen (tekst): Verplicht

  • Cursus Verantwoord Ondernemen.
  • Extra cursusmateriaal en wetgeving overheidsopdrachten worden digitaal aangeboden aan de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Werktijd buiten de contacturen52,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Deels gesloten boek examen met kennisvragen, deels open boek examen met oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Deels gesloten boek examen met kennisvragen, deels open boek examen met oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het behaalde resultaat voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van certificaat Milieucoördinator niveau B en Preventieadviseur niveau II.

De certificaten Milieucoördinator niveau B en Preventieadviseur niveau II zitten verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.