Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Natuurkunde24245/3105/2324/1/75
Studiegids

Natuurkunde

24245/3105/2324/1/75
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Stevens Wendy, Van der Sypt Gert
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

De basiswetten van de natuurkunde worden uitgelegd aan de hand van toepassingen uit een industriële omgeving. Via wisselwerking tussen de natuurwetten en de technologische ontwikkelingen worden de afgeleide grootheden zoals kracht, arbeid , vermogen, energie uitgelegd.
De theoretische stromingsleer wordt verder uitgediept in de centrifugaalpomp met zijn karakteristieken als toepassing.
Warmteleer wordt bestudeerd als basis tot warmte-overdracht, faseveranderingen en thermodynamica (inleidend). Dit is de basis voor verdere studie van energie en klimaat.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student analyseert zelfstandig eenvoudige probleemsituaties.
conceptueel denken
De student past de basisgrootheden van de natuurkunde toe via de natuurwetten.
De student past de basisprincipes van warmteleer, stromingsleer toe.
operationaliseren
De student verklaart de principes van warmteleer en stromingsleer door middel van eenvoudige oefeningen en vraagstukken in de cursus.
De student legt het verband met gevaren en (on)gezonde werkomstandigheden.

Leerinhoud

•Grootheden en eenheden
•Eigenschappen van vloeistoffen en gassen
•Stromingsmechanica
•De leidingkarakteristiek voor centrifugaalpompen 
•Vochtige lucht 
•Warmteleer

Studiematerialen (lijst)

Tabellenboek voor metaaltechniekVerplicht€ 51,05
  • Auteur: Wellekens B.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

• Cursus Natuurkunde

Tabellenboek voor Metaaltechniek; W. De Clippeleer - B. Wellekens.; uitgeverij Plantyn
• De powerpoint presentaties en extra oefeningen over de verschillende hoofdstukken, die digitaal worden aangeboden aan de student.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges26,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen44,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open vragen en oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Open vragen en oefeningen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.