Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Technologie mechanica IV24251/3105/2324/1/85
Studiegids

Technologie mechanica IV

24251/3105/2324/1/85
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Titularis: Van der Sypt Gert
Andere co-titularis(sen): Breugelmans Joris
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Om een werkomgeving goed te begrijpen is ook technische kennis noodzakelijk. Aan de hand van praktische voorbeelden en oefeningen worden de principes van mechanica, sterkteleer, aandrijfmechanismen en machineonderdelen bestudeerd. Basis is in veel gevallen het maken van een berekening waardoor duidelijk wordt of er gevaren zijn, ja dan neen.
We dompelen je onder in verschillende cases en vragen je om zelf de gevaren of veiligheidsrisico’s hierbij op te sporen en oplossingen te bedenken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

analyse
De student verklaart de basis van mechanica en sterkteleer en schat eventuele risico's bij specifieke veiligheidsissues (ongevallen, keuring bestaande of nieuwe installaties,...) in.
conceptueel denken
De student beschrijft verschillende bevestigingstechnieken en aandrijfmechanismen en formuleert hierbij diverse veiligheidsrisico's met oplossingen.
kwaliteitszorg
De student lost mechanisch gerelateerde vraagstukken op.

Leerinhoud

Onderstaande onderwerpen kunnen eventueel aangevuld worden met andere relevante onderwerpen.

Mechanica
    Begrippen uit mechanica
    Statica

    Kinematica

    Dynamica

Sterkteleer
    Begrippen uit sterkteleer
    Soorten belastingen en spanningen

Aandrijfmechanismen
    Riemaandrijvingen
    Kettingaandrijvingen
    Tandwielaandrijvingen

Machineonderdelen
    As- en astapverbindingen
    Kabels- en hijsmiddelen
    Klinkverbindingen
    Krimp- en persverbindingen
    Schroefverbindingen
    Spieverbindingen
    Lasverbindingen

Studiematerialen (lijst)

Tabellenboek voor metaaltechniekVerplicht€ 51,05
  • Auteur: Wellekens B.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Cursus Technologie mechanica

Powerpoints als aanvulling aan de cursus

Tabellenboek voor metaaltechniek

Allerlei websites met aanvullende info

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Practicum en/of oefeningen8,00 uren
Werktijd buiten de contacturen57,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Gesloten boek examen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Gesloten boek examen. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)