Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Persoonlijke ontwikkeling - 126587/3105/2324/2/67
Studiegids

Persoonlijke ontwikkeling - 1

26587/3105/2324/2/67
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
 • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 1
Dit is een samengesteld opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Dit samengesteld opleidingsonderdeel bestaat uit volgende delen:
 • Professionele vaardigheden (3 studiepunten)
 • POP sessies & practicum (1 studiepunt)
 • Nederlandstalige communicatie (2 studiepunten)
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Stevens Wendy
Andere co-titularis(sen): Baele Philippe, Egaña Viteri Liesbeth, Froidmont Inge, Hermans Geert, Machiels Matthieu, Van der Sypt Gert, Vermaete Christophe, Wera Sandra, Yperzeele Saskia
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Het resultaat wordt berekend op basis van de quoteringen op delen van dit opleidingsonderdeel, dit afgerond tot op een geheel getal.
Deel van opleidingsonderdeelQuotering?Tweede examenkans mogelijk?Wanneer te herkansen?
Professionele vaardighedenop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
POP sessies & practicumop 20 (tot op een tiende)Nee--
Nederlandstalige communicatieop 20 (tot op een tiende)JaEnkel indien niet geslaagd
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: vroegste grensdata van de gevolgde delen van dit opleidingsonderdeel.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 156,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Delen van het opleidingsonderdeel:
Professionele vaardigheden
 • Lesnota's
 • Didactisch, les ondersteunend materiaal (filmpjes, opdrachten,...) 
 • PowerPoints


POP sessies & practicum
 • Renkema, J. (2005). Schrijfwijzer Compact. Den Haag: Sdu. (263 p.; ISBN 90 12 10826 8)
 • Opdrachtfiches voor oefeningen, deze kunnen ook elektronisch ter beschikking worden gesteld
 • Handleiding verslagen
 • Cursustekst en opgavebladen voor het Practicum worden elektronisch ter beschikking gesteld

Nederlandstalige communicatie

Verplicht:

 • Cursus Nederlandstalige Communicatie (digitaal of op papier)
 • Extra studiemateriaal, powerpoints en oefenmateriaal, ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving

Aanbevolen:

 • Schrijfwijzer, ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving
 • Van Dale, Groot woordenboek van de Nederlandse taal, ter beschikking gesteld via de elektronische leeromgeving
 • Online Woordenlijst Taalunie, te raadplegen via http://woordenlijst.org/
 • Ondersteunende cursussen VDAB online leren via www.vdab.be/onlineleren

Toetsing (tekst)

 • Het behaalde cijfer voor dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke of Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B.
 • De certificaten Preventieadviseur niveau II, Coördinator Tijdelijke en Mobiele Bouwplaatsen niveau B en Milieucoördinator niveau B, zitten verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.