Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Industrie en Omgeving
Integrale veiligheid26619/3105/2324/1/87
Studiegids

Integrale veiligheid

26619/3105/2324/1/87
Academiejaar 2023-24
Komt voor in:
  • Bachelor in de integrale veiligheid, trajectschijf 3
In andere opleidingen:
  • International programmes Industry and Environment als Integrale veiligheid
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 4 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Co-titularis(sen): Baele Philippe
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2023 (1ste semester)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid/tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel komt in aanmerking voor deliberatie/tolerantie onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 104,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Dit opleidingsonderdeel maakt de ultieme integratie van alle veiligheidsthema's en in een brede (internationale) context. Dit niveau vereist dus een integrale visie op veiligheid.
Je krijgt inzicht in het volledige scala van veiligheidsdisciplines, hun plaats binnen integrale veiligheid, en hun onderlinge relaties. Je leert waarom integrale veiligheid in onze hedendaagse kleine en grote wereld zo essentieel is, en je krijgt inzicht in de verschillende benaderingen om integrale veiligheid te realiseren. Evenementenveiligheid is een discipline waar die integrale veiligheid bijvoorbeeld noodzakelijk is.

OLR-Leerdoelen (lijst)

conceptueel denken
De student verklaart de bijzondere aspecten van grensoverschrijdende veiligheid en evenementenveiligheid, en integreert deze aspecten in een veiligheidsplan.
levenslang leren
De student onderzoekt kritisch de evoluerende internationale wetgeving bij het uitvoeren van gerichte opzoekingen.
operationaliseren
De student verklaart de noodzaak van een integraal veiligheidsbeleid in onze hedendaagse maatschappij vanuit verschillende benaderingen.
veiligheidsmanagement
De student beschrijft de verschillende veiligheidsdisciplines en hun onderlinge relaties in functie van een integraal en internationaal veiligheidsbeleid.
De student integreert de verschillende aspecten van veiligheid in een samenhangend en doelgericht integraal en internationaal veiligheidsbeleid.
voorbeeldfunctie
De student promoot een actief veiligheids- en preventiebeleid.

Leerinhoud

- veiligheid op internet (gastcollege) met individuele en groepsopdracht 

- medische risico's (gastcollege)

- sociale partners: Vakbond en werkgevers (gastcollege)

- veiligheid in het onderwijs (crisiscommunicatie) (gastcollege)

- evenementen veiligheid (gastcollege)

- Europese veiligheidswetgeving - vergelijk situatie België met andere Europese lidstaat (gastcollege)

- Risicotechnieken (FMEA, HAZOP + SIL, WHAT IF, FEITENBOOM, MORT)

- Fanc (gastcollege)

- Seveso 


Programma wordt elk jaar opnieuw ingesteld ifv beschikbaarheid gastdocenten en actuele onderwerpen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Syllabus integrale veiligheid
- Gegeven powerpoint presentaties
- Powerpoint presentaties bij gastsessies

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges39,00 uren
Werktijd buiten de contacturen65,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
Eerste examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen met kennis-, weet- en redeneervragen en het oplossen van vraagstukken. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00Schriftelijk examen met kennis-, weet- en redeneervragen en het oplossen van vraagstukken. Dit examen wordt (deels) schriftelijk, digitaal en/of mondeling afgenomen. Tenzij het technisch niet mogelijk is.

Toetsing (tekst)

Het behaalde cijfer op dit opleidingsonderdeel is een deelcijfer tot het behalen van het certificaat preventieadviseur niveau II.

De certificaat Preventieadviseur niveau II zit verweven in het geheel van de opleidingsonderdelen van de opleiding Integrale veiligheid en kunnen binnen een creditcontract enkel behaald worden door studenten die in het bezit zijn van het diploma professionele Bachelor in de Integrale veiligheid.